Lindeborgs Eco Retreat - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Inspirerande hållbarhet i och omkring en gammal lada

Utanför Nyköping ligger en märkvärdig och på många sätt inspirerande byggnad. Klimatpositiv och i mycket byggt av naturliga och hållbara material står Lindeborgs Eko Retreat som ett vägvisande exempel på hur bra det kan bli när man tänker till och verkligen vill.

Lindeborgs Eco Retreat
Fotograf: Ken Pils

Runt hotellet och kursgården ligger ytterligare bevis på att här finns en tydlig tanke och ambition. Vi ser ett nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, lieängar, biokolproduktion och ett biologiskt vattenreningssystem. Retreaten är en del av en levande ekologisk gård på 74 hektar där rika ekosystem för liv i alla dess former skapas och vårdas.

Från ekonomibyggnad till Ekolada

Ambitionen med projektet har varit hög från början och målet tydligt. Den 100-åriga ekonomibyggnaden som bl.a tidigare innehöll jordbrukarens redskap och verktyg är nu en modern funktionell byggnad men där känslan av ursprunget är tydligt och framträdande. Nu rymmer Ekoladan moderna hotellrum, studios och allt som behövs och krävs av en modern hotell- och konferensanläggning. Och mer är planerat.

Inte en slump

Under arbetet har kvalitet och kreativa lösningar för att nå visionen fått gå före tidplaner med ett inspirerande och hållbart resultat. Allt som görs på Lindeborgs reatreat siktar bortom hållbarhet mot ett nettopositivt avtryck. Här är målet att skapa innovativa lösningar som bidrar regenerativt och som kan inspirera fler att prova nya sätt för att lösa de globala utmaningar vi står inför.

Lindeborgs Eco Retreat interiör
Fotograf: Ken Pils

Klimatpositiv uppvärmning

I helhetstänket runt hotellets och gårdens tekniska system utgör sol och träflis de primära energikällorna. Uppvärmningen av Ekoladan sker med hjälp av pyrolysprocess där biomassa från skogen används för att producera värme och biokol. Koldioxiden i träden binds i kolet som sedan används till odlingarna. På så sätt uppnås en klimatpositiv effekt: när Ekoladan värms upp minskar koldioxiden i atmosfären.

Lindeborgs Eco Retreat, sovrum
Fotograf: Jenna Peffley

Briabs uppdrag.

Vi på Briab fick uppdraget att säkerställa brandskyddet genom hela projekteringen från grundidé till färdig byggnad. Vi samarbetade ingående och nära med övriga projektörer för att hitta de eftersträvade hållbara och fungerande lösningarna. Ett stort fokus lades på att hitta lösningar med träbaserade material som fungerar för denna unika och väldigt medvetet designade byggnad, bland annat fick vi ta fram exempel på brandcellsavskiljande väggar och takkonstruktioner med trä som ytskikt och med cellulosaisolering.

”Det har varit lärorikt och inspirerande för oss, Briab Teamet, att få arbeta med människor och ett projekt som vill lite mer när det gäller ett innovativt miljötänk”. Det är lärdomar vi kan ta med oss framåt säger Therese Samuelsson.

Briabs Team

Handläggare för uppdraget har Therese Samuelsson varit. Magnus Thorhede har bidragit med rådgivning runt ventilationsbrandskydd och slutligen har Fredrik Pauli/Björn Hedskog (ej längre på Briab) varit uppdragsansvariga. Som vanligt har även ytterligare ett flertal medarbetare på Briab bidragit löpande under projektets genomförande. #tillsammansframåt

Läs mer här om Lindeborgs Retreat

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår