Med rörelse i fokus – Hedin Group huvudkontor - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Med rörelse i fokus – Hedin Group huvudkontor

I december 2022 flyttar Hedin Groupl in i sitt nya och imponerande huvudkontor i Mölndal, strax söder om Göteborg. Hedin Group grundades som Hedin Bil i Borås 1985 av far och son, Ingemar och Anders Hedin, och har målmedvetet utvecklats och växt sedan dess. Idag omsätter bolaget över 30 miljarder SEK med över 100 anläggningar i Norden och Europa. Hedin Group, som äger Nordens största bilhandel, har även ett antal ytterligare verksamheter i koncernen.

Hedin Group huvudkontor

Utöver IT- och finansbolag finns Tuve Bygg med sina 250 medarbetare i koncernen. Med Balder som byggherre, arbetar nu Tuve Bygg hårt med att färdigställa den fantastiska och efterlängtade hemmahamnen som ska samla alla Hedins Groups 500 koncernmedarbetare. Uppdraget påbörjades oktober 2020 och skall, som sagt, stå klart för inflyttning december 2022.

Rörelse i alla former

Fastigheten har rörelse som ett genomgående tema, dels i design och arkitektur, där formspråk bl. a lånats från bilvärlden. Men även en mer praktisk och konkret tillämpning av rörelse kommer synas tydligt. T ex. en toppmodern padelhall i nära anslutning samt gym och gruppträningsytor. Men även boulebanor, promenadstråk och öppna luftiga ytor skapar en dynamisk och rörlig känsla. Arkitekt i projektet är Liljewall Arkitekter.

Krävande fasad med millimeterpassning

Byggnaden karaktäriseras exteriört av många vinklar, skarpa hörn och delar som ”faller ut” från fasaden. För att i slutändan kunna montera på de stora glaspartierna och plåtkassetterna krävs att grunden och stommens alla mått stämmer till hundra procent och för att bära upp den avancerade konstruktionen har spetsburna pålar drivits ner 75 meter i marken. Total yta på fastigheten blir 14400 kvadratmeter med kontorsyta på 7800 kvadratmeter. Resten av ytan fördelas på restaurang med 200 sittplatser samt personalmatsal, hörsal med konferensavdelning och tidigare nämnda rörelsedelar. Ett p-hus i 5 plan med totalt 450 platser byggs också i anslutning till det nya huvudkontoret.

Vi söker brand- och riskkonsulter till våra kontor i Göteborg och Borås. Läs mer här

Hedin Group huvudkontor

Briabs uppdrag

Prevecon/Briab kom med i projektet i samband med uppstarten av detaljprojekteringen i början av 2020. Brandskyddsprojekteringens fokus kom i det skedet att ligga på detaljanpassningar av slutkundens önskemål om materialval och layoutändringar. Inte minst blev skalskydd och internt passagesystem en utmaning samt hur restaurangen, som också är öppen för externa gäster och med andra öppettider än kontorshuset i övrigt, kunde integreras i dessa system. Hörsalen på plan 2 med plats för 150 personer har en unik lösning med separat bilhiss upp från gården för introduktion av nya bilmodeller. Entrén med sin ljusgård i 4 plan och den spektakulära huvudtrappan krävde avancerade cfd-analyser för att finna de brandtekniska lösningar som erfordras. Byggnaden är helsprinklad vilket ger möjlighet för den flexibilitet i byggnadens utnyttjande som Hedin Group strävar efter. Ytterligare en utmaning blev att under projektets gång finna lösningar på de krav på utrymning av funktionsnedsatt personal i arbetslokaler som Arbetsmiljöverket införde 1/1 2021.

Hedin Group huvudkontor

Briabs Team

Uppdragsledare:
Håkan Rönnqvist.

Assisterande uppdragsledare samt besiktningar:
Marina Wilhelmsson.

Handläggare:
Henrik Blom.

Analytisk dimensionering:
Erika Parfors.

Vi söker brand- och riskkonsulter till våra kontor i Göteborg och Borås. Läs mer här

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår