Hubben, Uppsala Science Park - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Hubben, Uppsala Science Park

I Uppsala Science park har labb- och kontorsbyggnaden Hubben fram växt fram. För företagen i Uppsala Science Park, med inriktning mot bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT, erbjuder Hubben en naturlig mötesplats med möjligheter för inspiration, utveckling och samarbeten. Huset är en multibyggnad med kontorsytor för innovation, restaurang och konferensytor. Hubben ligger ett stenkast från Akademiska sjukhuset. Projektet har nominerats till årets bygge 2018.

vvs projektering

Projektet

Projektet har varit en delad entreprenad med 42 olika entreprenörer, vilket har givit huset sin alldeles speciella karaktär. Det är ovanligt ett projekt utförs på ett sådant sätt, då det ofta är svårt att få bra samverkan och samordning. I genomförandet av Hubben har det dock varit tvärt om. I denna totalentreprenad har mycket lösts internt hos entreprenörerna vilket har givit en direktkontakt mellan beställare och entreprenörer som inte hade existerat annars. Resultatet, ett tids-och kostnadseffektiv byggnation.

Miljöcertifierat

Byggnaden är projekterat enligt Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)Platinum, vilket är högsta nivån i det internationella miljöcertifieringssystemet. Miljöpåverkan mäts bl. a utifrån närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat.

vvs projektering

Hög säkerhet

Hubben kommer inrymmer ett P3-klassat laboratorium, vilket är näst högsta säkerhetsgraden i en fastighet. I laboratoriet skall t ex. prover testas från patienter som misstänks bära allvarliga infektionssjukdomar.  Verksamheten kräver då bl. a avancerade säkerhetsåtgärder som t ex. eget ventilationsaggregat, en ”superdiskmaskin” för allt som ska lämnas ut från laboratoriet samt specialbeställda dörrar med funktion att täta och reducera risken för läckage.

Briabs uppdrag

I projektet har Briab bistått Vasakronan med brandskyddsteknisk projektering och optimering av brandskyddet via analytisk dimensionering. Under projekteringen har funktionskraven säkerställts i andra projektörers handlingar genom ett givande samarbete med samtliga deltagare i projekteringsgruppen.

Under byggtiden utfördes utförandekontroller löpande för att säkerställa det byggnadstekniska brandskyddet i alla delar, vilket är särskilt viktigt när det handlar om stora byggnader. För övergång till förvaltningsskedet upprättades, förutom en slutlig brandskyddsdokumentation och brandritningar, en kontroll- och underhållsplan för brandskyddet.

I projektet deltog förutom uppdragsansvarig Andreas Johansson även Ida Johansson (handläggare), Therese Samuelsson (analytisk dimensionering) samt Andreas Englin (utförandekontroll/slutdokumentation).

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår