Murmästaren 3 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Historisk byggnad blir Stockholms nya jättegymnasium

Det 23,000 kvm stora Ämbetsmannahuset på Kungsholmen i Stockholm stod färdigt 1926 och har under åren hyst flera statliga myndigheter. Stora ombyggnader har skett och inför höstterminen 2018 invigdes Stockholms största gymnasium i byggnaden med plats för cirka 2,300 elever.

Murmästaren 1

Senast användes byggnaden av länsstyrelsen som huvudkontor. 2015 flyttade Länsstyrelsen till nybyggda lokaler och fastigheten såldes via Vasakronan till fastighetsbolagen Oscar Properties och Fastighets AB Balder.

Då behovet av gymnasieplatser är stort i Stockholm innerstad fick Forsen Projekt Holding AB våren 2016 i uppdrag att göra en förstudie för att utreda om lokalerna lämpar sig för en skola.
När de undersökte vilka möjligheter det fanns att bygga om de anrika kontorslokaler visade det sig att byggnaden var alldeles ypperlig för att inrymma en skola. Briab har deltagit i projektet som brandkonsulter redan innan skola var aktuellt och andra verksamheter såsom bostäder och hotell diskuterades.

Crowd Management

Projektet

När kontor blir skola krävs en del större ingrepp. Byggandens struktur och hur man rör sig har behållts, samt att entrén har bevarats i sin ursprungliga form. I övrigt har nästan alla rumsbildningar blivit helt nya. Forsen har drivit ombyggnaden som ett CM-projekt, vilket innebär att projektering och produktion har skett parallellt.

Anna Whitlocks gymnasium – ett kunskapspalats för det 21: a århundrandet.

Skolan har fått namn efter pionjären och jämställdhetskämpen Anna Whitlock (1852–1930), utbildad lärare och framsynt feminist. Anna startade flera egna skolor, bland annat Whitlocks samskola. Samskola innebar att tjejer och killar gick tillsammans och fick ha samma ämnen. Anna Whitlock införde även sexualkunskap i skolan och var en av de ledande i ”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt”. I augusti 2018 slogs portarna upp till de nya undervisningslokalerna, där arbetet kommer att utföras i Whitlocks anda. Där kommer elever och lärare, med hjälp av vetenskap, estetik och digital teknik undersöka hur vi utformar ett framtida hållbart samhälle. En kul detalj är att kulörerna på våningarna i byggnaden är inspirerade av den ämbetsmän som har suttit där, t ex kommer en av våningarna målas i åskblått efter Statens Metrologisk-Hydrologiska Anstalt.

Briabs uppdrag:

Briabs brandprojektörer har jobbat med projektet från tidiga idéförslag till inflyttad skola. Arbetet med att implementera dagens krav på brandskydd i en hundra år gammal byggnad i centrala Stockholm har inneburit många utmaningar där lösningarna fått anpassas och justeras allt eftersom nya förutsättningar dykt upp.

”Även om de grundläggande förutsättningarna fanns där, är inte byggnaden byggd eller anpassad för gymnasieskola och vi var tvungna att tillsammans med övriga projektörer vara lösningsorienterade och flexibla för att kunna bevara och nyttja byggnadens alla kvaliteter.” säger Briabs uppdragsansvarige Andreas Ljungberg, som tillsammans med Caroline Abrahamsson har lett arbetet.

”Det fanns såklart också vissa utmaningar i att få till skolans önskemål för en modern och säker gymnasieskola, samt att få till en säker byggarbetsplats i centrala Stockholm” fyller Caroline i.

Ett bibliotek i två plan, ett arkiv i källaren och en skolmatsal, som ska kunna nyttjas för annan verksamhet än skolbespisning, är exempel på verksamheter i byggnaden där extra kraft lagts på ett bra och flexibelt brandskydd. Under projektets gång har ett flertal av Briabs experter involverats för att få till bra lösningar för ventilationsbrandskydd, brandlarmsystem, bärverk och inte minst brandskyddet under byggtiden.

”Det har varit ett utmanande och roligt projekt där resultatet blivit bra. Det ser vi inte minst på det höga söktrycket till gymnasieskolan.” avslutar Andreas.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår