Brandskydd för Trähusbyggare - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd för Trähusbyggare

Brandskydd för Trähusbyggare

Hur kan man bygga en innovativ träbyggnad där det egentligen inte är tillåtet? Hur säkerställdes brandskyddet i den svenska paviljongen The Forest i Dubai? Lär dig mer om hur brandskydd är framtidens möjliggörare för ett klimatsmart byggande med förnyelsebara material.

skyddsrumsesiktning

Brandskydd för Trähusbyggare ger dig fördjupad kunskap kring de möjligheter som finns och hur man på bästa sätt kan hantera risker och tekniska utmaningar för att konstruera en trygg och säker träbyggnad som uppfyller samhällets krav på brandsäkerhet. Utbildningen är en halvdagsutbildning för dig som planerar, projekterar och bygger trähus.

Utbildningen omfattar  följande:

  • Att bygga brandsäkert i trä?
  • Utmaningar med framtidens trähus?
  • En historisk tillbakablick
  • Vilka är de senaste forskningsrönen?
  • Dagens brandskyddskrav enligt Boverkets Byggregler (BBR)
  • The Forest och andra trähusprojekt – erfarenheter och utmaningar

Utbildningen vänder sig till dig som är byggherre, fastighetsägare, arkitekt, entreprenör eller ansvarig för plan- och byggärenden.

Utbildningen hålls av Briabs och Sveriges främsta experter inom brandskydd:

  • Fredrik Nystedt – expert och forskare inom brandskydd i trähus

Praktisk information om utbildningen:

Utbildningstillfällen: Vi planerar fasta öppna tillfällen, men kan anpassa efter kundbehov.
Kostnad: 4 995:-/pers.
Plats: Stockholm, Göteborg eller Malmö
Tider: 08.30 inledning – 12.30, avslutning med efterföljande gemensam lunch
Deltagare:  max 20 deltagare  (min 10 deltagare)
Vi kan anpassa utbildningen avseende det praktiska för grupper (vid fler än 15 deltagare).

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår