Första hjälpen - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda personalen
i livräddning

En olycka kan hända när som helst och var som helst. När någon agerar snabbt och på rätt sätt chanserna dramatiskt att personen ska överleva händelsen.

Utbilda personalen
i livräddning

Vad gör du om en person plötsligt faller ihop i kramper, blir okontaktbar, blöder kraftigt eller ett annat plötsligt insjuknande sker.

Den här utbildningen ger dig kunskap i hur du kan agera vid några av de vanligaste fallen av akuta tillbud.

Livräddande handgrepp vid vanliga sjuk-domstillstånd ingår alltid men vi skräddarsyr även utbildningen för att passa de risker ni har i och kring era verksamheter.

Utbildning i livräddning

Utbildningen vänder sig till anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet.

Efter utbildningen behärskar du och har kunskap om hur du kan agera vid många av de vanligaste tillbuden samt fått lära dig handgrepp
och åtgärder för att hantera en person som blivit allvarligt skadad eller sjuk.

Du kan självständigt utföra hjärt- och lungräddning. Du får också lära dig hur du hanterar ett tillbud för hantering av indirekt drabbade i anslutning till hjärtstoppet.

Kursens innehåll:

Första insats

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Utbildningstid: 4 timmar

Utbilda personalen
i livräddning

Med vår utbildning får personalen självständigt utföra hjärt- och
lungräddning, så att verksamheten kan befnna sig på rätt sida av risk.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.