Egenkontrollant - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda dig till
Egenkontrollant

Hälften av Sveriges företag har inte koll på sitt brandskydd.
En av fera viktiga åtgärder, är att se till att verksamheten jobbar med sitt
systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Egenkontrollant

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Kravet på ett systematiskt brandskydd (SBA) innebär att egenkontroller på brandskyddet ska genomföras vid fertalet tillfällen per år.

Egenkontrollanten är en grundläggande del och funktion av en fungerande brandskyddsorganisation inom enverksamhet. Att genomföra en egenkontroll kräver både kunskap och engagemang och utbildningen vänder sig till dig som är lyhörd, uppmärksam och ansvarstagande.

Utbildning Egenkontrollant

Genom utbildningen får du konontroll på vad som ingår i en egenkontroll, så att verksamheten kanbefnna sig på rätt sida av risk.

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd till brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar för verksamhetens brandskydd. Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt vilka delar som ingår i en egenkontroll och med dessa tillhörande kontrollmoment.

Kursens innehåll:

Utbildningstid: 3 timmar.

Utbilda dig till
egenkontrollant

Med vår utbildning får du koll på vad som ingår i en egenkontroll, så att verksamheten kan befnna sig på rätt sida av risk.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.