Brandskyddsansvarig - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda dig till
Brandskyddsansvarig

Hälften av Sveriges företag har inte koll på sitt brandskydd.
En av flera viktiga åtgärder, är att se till att verksamheten
jobbar med sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA).Vill du gå en öppen utbildning eller är privatperson?

Brandskyddsansvarig

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

En brandskyddsansvarig skall ha kunskap och förståelse för det ansvar som företagare och andra har gällande det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Detta gäller oavsett storlek på verksamhet,

Utbildning Brandskyddsansvarig

Utbildningen ger dig kunskap och stöd i hur du uppfyller lagkrav samt bidrar till en säker miljö.

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd till brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar för verksamhetens brandskydd. Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt vilka delar som ingår i en egenkontroll och med dessa tillhörandekontrollmoment.

Utbildningens innehåll:

Utbildningstid: 3 timmar.

Ansvar som Brandskyddsansvarig

En brandskyddsansvarig skall ha kunskap och förståelse för det ansvar som företagare och andra har gällande det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Detta gäller oavsett storlek på verksamhet,

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.