Brandskyddsansvarig - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbilda dig till
Brandskyddsansvarig

Hälften av Sveriges företag har inte koll på sitt brandskydd.
En av flera viktiga åtgärder, är att se till att verksamheten
jobbar med sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA).Vill du gå en öppen utbildning eller är privatperson?

Brandskyddsansvarig

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

En brandskyddsansvarig skall ha kunskap och förståelse för det ansvar som företagare och andra har gällande det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Detta gäller oavsett storlek på verksamhet,

Utbildning Brandskyddsansvarig

Utbildningen ger dig kunskap och stöd i hur du uppfyller lagkrav samt bidrar till en säker miljö.

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd till brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar för verksamhetens brandskydd. Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt vilka delar som ingår i en egenkontroll och med dessa tillhörandekontrollmoment.

Utbildningens innehåll:

Utbildningstid: 3 timmar.

Ansvar som Brandskyddsansvarig

En brandskyddsansvarig skall ha kunskap och förståelse för det ansvar som företagare och andra har gällande det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Detta gäller oavsett storlek på verksamhet,

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.

Kontakta oss

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Ange telefonnummer

Nyhetsbrev
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår