Bovärdsutbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbildning lås
- Teori och praktik

En övergripande utbildning av olika låstyper och skillnader
både vad gäller det mekaniska och det elektroniska. På
elsidan kommer vi att ta upp El-slutbleck, el lås och motorlås.
En genomgång av hur man kan tolkar ett låsschema för att
kunna beställa rätt cylindrar eller nycklar. Här kommer vi
även in på olika cylindertyper. Vi kommer även att beröra
dörrstängare, dörrautomatiker och utrymningslås.

Bovärdsutbildning

Utbildningen är uppdelad i en praktisk och en teoretisk del. I den praktiska lär vi ut enklare låsreparationer, t ex byte av cylinder, smörjning av lås och justering av dörrstängare. I den teoretiska delen går vi igenom produkter samt lagar och krav som är viktiga att känna till gällande säkerhet för fastigheter.

Utbildningens innehåll

Mekaniska lås:

Elektroniska låssystem:

*Kursinnehållet kan till viss del företagsanpassats efter önskemål

Tidsåtgång: 4 timmar.

Pris: 10 000 kr/utbildningstillfälle för max 10 personer

Målsättning med utbildningen

Syftet är att ni som kursdeltagare efter utbildningen själva ska kunna utföra enklare åtgärder kopplat till en dörrmiljö och att man inte ska behöva ta in en fackman för minsta åtgärd vilket då leder till kostnadsbesparingar. 

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.

Kontakta oss

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Ange telefonnummer

Nyhetsbrev
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår