Stockholms Norvik Hamn - Årets Bygge 2021 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Stockholms Norvik Hamn - Årets Bygge 2021


Efter fyra års byggtid och innan dess tio års planering och tillståndsprocesser, har Sverige nu fått sin första nybyggda godshamn på flera decennier.

Stockholms Norvik Hamn

Foto: Stockholms Hamnar

Första spadtaget togs 2016 och nu står hamnen klar med en yta på 44 hektar, lika stor som Gamla stan i Stockholm. Projektet är totalvinnare av Byggindustrins tävling Årets Bygge 2021.Juryns motivering:
”Totalvinnaren i Årets Bygge 2021 är inte ett bygge – utan flera komplexa i ett. Vägar, broar och byggnader som knyts ihop med tågspår, tunnel och en godsterminal i världsklass. Budget- och tidsplan är oklanderlig, samverkan mellan de 40 olika entreprenörerna imponerande och skadestatistiken osannolikt föredömlig. Ett skepp kommer lastat! Med vadå? Vinnaren av Årets Bygge 2021: Stockholm Norvik Hamn. Vi säger stort grattis!”


Samordning och kommunikation
Stockholms Norvik Hamn består av två större hamndelar – en containerterminal och en terminal för rullande gods. Båda öppnade under 2020 och har byggts för att trygga en hållbar varuförsörjning till Stockholm och hela Mälardalen. Hamnprojektet är designat och byggt för att vara säkert, effektivt och miljövänligt och för att kunna möta framtidens utmaningar. Med över 40 olika entreprenörer inblandade har samordning och kommunikation varit avgörande.

” Det är inte ofta man får bygga en hamn. Här har alla byggsektorns discipliner varit inblandade. Samordningen har varit den största utmaningen, men vi har arbetat med väldigt duktiga entreprenörer, säger Karl Lagerlöf, chef för operativa verksamheten, Stockholms Hamnar.

Stockholms Norvik Hamn 2

Foto: Stockholms Hamnar

Briabs uppdrag

Briab har som underkonsulter till Wåhlin Arkitekter inom delprojektet byggnader och har projekterat brandskyddet för samtliga byggnader inom Stockholms Norvik Hamn. I uppdraget har vi på Briab varit delaktiga från tidigt skede, genom projektering hela vägen till utförandekontroll och rådgivning vid färdigställande. Byggnaderna vi jobbat med är RoRo-terminalen, tullvisitation, gränskontrollstation för Statens Livsmedelsverk, kontor, incheckning, verkstad och lager.

Det har varit otroligt intressant och lärorikt att få vara med och projektera en hamn med de risker som behöver beaktas i och med den miljön. Arbetet har inneburit en del samordning med övriga delprojekt och främst projektörerna inom mark/hamnplan för implementering av riskreducerande åtgärder kring exempelvis explosionslaster. Vi har genom hela projektet haft ett bra samarbete inom projekteringsgruppen för byggnaderna samt en nära och tät dialog med Stockholms hamnar, säger Therese Samuelsson , uppdragsansvarig Briab”

Teamet på Briab

Delaktiga från Briab har varit Therese Samuelsson, handläggare/uppdragsansvarig, Jens Bengtsson, riskkonsult, Anders Ranby, kvalitetskontrollant, Malin Brandt, utförandekontrollant och Oskar Bälte, handläggare samt vår tidigare medarbetare, Björn Hedskog som då var uppdragsansvarig. Som alltid har även många fler av kollegorna på Briab stöttat och bidragit under resans gång. #tillsammansframåt

Länkar:
https://www.stockholmshamnar.se/om-oss/nyheter/2021/storslam-for-stockholm-norvik-hamn—totalvinnare-av-arets-bygge-2021/

https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/arets-bygge/stockholm-norvik-hamn-ar-arets-bygge-2021/

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår