Medicon Village - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Medicon Village Science Park

En multibyggnad mitt i hjärtat av Lunds forskning-och innovativcentrum med en viktig roll på en framtida scen för utveckling av människors hälsa.

Om projektet:

Medicon Village Science Park ligger mitt i Lunds forskning-och innovationscentrum, beläget i Östersundsregionen, den tredje största regionen i Europa för forskning inom medicin och bioteknik.

Den nya huvudbyggnaden kommer att bli entrè till Medicon Village, samt träffpunkt för alla som jobbar i området med sitt välkomnande torg och campuskänsla. Här skall möjligheter ges för möten och samtal som inspirerar, utvecklar och skapar samarbeten.

Projektet genomförs som samverkansentreprenad. Projektering startade 2016 och byggnationer har påbörjats under hösten 2017.

Briabs uppdrag:

Briabs Oskar Ekberg är ansvarig brandingenjör för samtliga verksamhetsanpassningar och ombyggnationer, samt det löpande brandskyddsarbetet i de tidigare lokalerna.

I det här projektet står Oskar som projektansvarig för projekteringen av den nya kontor-och mötesbyggnaden. För att få ihop projektet nyttjas kompetenser inom hela Briab.

Briab har genomfört analyser för att optimera brandskyddet i ljusgårdarna, ventilationssystemets utformning samt robusthetsanalys med avseende på avsteg med hänsyn till installerat sprinklersystem. En hyresgästanpassning av de olika ytorna.

Läs mer om projektet:

https://www.mediconvillage.se/sv

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår