NXT-Story Madeléne Schiller - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

NXT-Story Madeléne Schiller

NXT-Story

Berätta om dina förhoppningar och förväntningar inför NXT tiden.

Jag hade höga förhoppningar och såg väldigt mycket fram emot att NXT- tiden skulle sätta igång. Jag sökte mig till Briab och NXT-programmet efter att ha blivit inspirerad av den kvällspresentation Briab hade på LTH i december förra året. Det som fångade mitt intresse var dels de olika typer av uppdrag och projekt Briab jobbade med, dels den framtidsvision som Briab presenterade, och den gemenskap som verkade finnas på arbetsplatsen. Det var därför med stor förväntan jag gick in på Briabs kontor för allra första gången.

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

Jag tycker absolut att NXT-programmet levde upp till mina förväntningar! Det har varit en oerhört lärorik praktikperiod och jag känner att praktikperioden har gett mig många värdefulla insikter och kunskaper om hur det ser ut och om hur det går till i praktiken, vilket skolan eller en specifik kurs inte har möjlighet att ge på samma sätt. Detta är värdefulla kunskaper som jag är säker på att jag kommer ha nytta av under min avslutande del av min utbildning, vid genomförandet av examensarbetet och i min framtida yrkesroll.

Berätta om vad du jobbat med och hur du upplevt det. Om särskilda utmaningar och oväntade händelser.

Jag har jobbat i riskteamet under sommarens praktikperiod och därmed jobbat med riskhantering och riskfrågor i praktiken. Risk är ett brett ämnesområde och det finns många typer av arbetsuppgifter man kan komma i kontakt med inom riskhantering. Under sommaren har jag bland annat jobbat med metodutveckling och lärt mig mycket om Bow-Tie metodik och dess tillämpning i praktiska sammanhang. Jag har även kommit i kontakt med arbetsuppgifter som rör tillståndshantering vid hantering av brandfarlig vara.

Vad har varit roligast och mest givande?

Roligast och mest givande med NXT-programmet tycker jag har varit praktikperioden och allt man har lärt sig och fått uppleva. Jag har lärt mig otroligt mycket och det har varit 8 mycket givande veckor av praktik där man verkligen har givits möjlighet att lära känna branschen. Ytterligare en sak jag tar med mig från NXT-programmet och Briab är känslan av gemenskap hos alla medarbetare och att man redan från första dagen kände sig som en i gänget! Att efter praktikperioden få inbjudan att följa med på Briabs kickoff var även det en mycket rolig och trevlig upplevelse!

Tycker du att vi lever som vi lär på Briab? Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt. Är vi konstruktivt modiga och hur är det med upptäckarglädjen på Briab?.

Ja det tycker jag! Jag upplevde att det fanns en stor uppmuntran till eget initiativ- och ansvarstagande och att testa nya vägar. Samtidigt upplevde jag att det fanns stöd hos handledare och kollegor för att tillsammans bolla idéer och rådfråga vid behov. Kickoffen var även den ett bevis på att upptäckarglädjen är levande i allra högsta grad, då det ena inspirationsföredraget följdes av det andra, kombinerat med workshops.

Hur är det att vara tillbaka på universitetet? Har ni kunnat jobba något på distans ännu? Har det funkat för er?

Jag har börjat med mitt exjobb och känner ett stort intresse för det ämnesområde jag skriver om. Känner även att det är kul att vara tillbaka i universitetsvärlden men ser fram emot att arbetslivet ska sätta igång på riktigt efter att studierna är avslutade! Briab var redan från start tydliga med att skolan alltid går i första hand och att man efter praktikperioden får lov att jobba vid sidan av studierna i mån av tid. Därför har jag hittills fokuserat på mitt exjobb som tar en stor del av min tid men som jag tycker är väldigt intressant och spännande!

 

 

 

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår