Lena Håkansson, LTU - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Lena Håkansson, LTU

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

Berätta om dina förhoppningar och förväntningar inför NXT tiden

Inför min sommar med Briab NXT var förväntningarna att jag skulle få känna på hur det är att jobba som brandkonsult parallellt med att skriva mitt examensarbete. Jag hade hört väldigt gott om Briab, dels från deras presentation på Universitetet, men också från klasskamrater som delade det goda intrycket. Briab NXT är ett perfekt insteg i yrkeslivet som brandkonsult!

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?
Redan innan sommaren fick jag en försmak på hur genomtänkt och välorganiserat Briab jobbar, alla NXT:are träffades i Stockholm på en introduktionsdag där upplägget inför vår NXT-tid presenterades. Den goda introduktionen fortsatte då vi under våra två första veckor fick en gedigen introduktion till BBR och massor med matnyttigt som man behöver som brandkonsult. Hela introduktionsperioden var välplanerad vilket gjorde att jag kände mig varmt välkommen. Under sommaren har jag varit på kontoret i Göteborg, trots en liten skara (utan en enda tvättäkta göteborgare) duggade ordvitsarna tätt. En av mina första upplevelser med gänget var en sommarfest hos en kollega där vi lagade mat tillsammans, spelade kubb och kollade på grisar. Återigen kände jag mig väldigt välkommen!

Berätta om vad du jobbat med och hur du upplevt det. Om särskilda utmaningar, oväntade händelser osv.
Under sommaren har jag parallellt med arbetet på Briab skrivit mitt examensarbete. Det har varit en klockren process för min del då jag har kunnat lägga upp arbetet på Briab utifrån examensarbetet. De första veckorna låg fokus på att komma in i Briab och konsultandet, sedan jobbade jag halvtid för att kunna slutföra examensarbetet. Jag har under hela tiden känt att jag haft kontroll på uppgiften och hur mycket jobb jag kunnat ta på mig på sidan av studierna. Det har alltid funnits kollegor att fråga om råd och hjälp – oavsett om det gällt examensarbete, brandprojektering eller fika.

De projekt jag varit involverad i har varit väldigt lärorika då jag har fått tillämpa BBR, BBRBE och formulera kravställningar så att de är mer förståeliga för projektet i fråga. Jag har bland annat varit på platsbesök och träffat kunder, varit på möten med arkitekt och skrivit brandskyddsbeskrivningar. Jag upplever att jag har fått se en större bild av byggprocessen än den jag fått från skolbänken. Det har hjälpt mig att få en djupare förståelse för hur intressant och komplext brandprojektering är.

Vad har varit roligast och mest givande?

Göteborgskontoret växer så det knakar! Det är väldigt roligt att få vara med i förändringen och hjälpa till att bygga ut kontoret och hitta lösningar. Generellt känner jag att Briab som organisation är väldigt mottaglig för förändring och idéer, det är högt i tak och det går att diskutera allt!

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår