Personflödesanalyser - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Personflödesanalyser

Från analys till genomförande

Briab Crowd Management

Ett grundligt arbete med personflödesanalyser syftar till:

Försäljning – öka försäljningen för enskilda delar/hela platsen
Upplevelse – säkerställa att upplevelsen blir så god som planerats
Effektivitet – säkerställa att flödet blir så effektivt som möjligt utan att för den skull bli osäker
Trygghet – minska risken för otrygghet eller obehag
Säkerhet – minska risken för att någon skadas

I Personflödesanalysen kartläggs och analyseras platsen, besökarprofilen och verksamheten för att identifiera svagheter utifrån kundens/projektets kravbild och målsättning, t ex mål för försäljning, upplevelse, effektivitet, säkerhet, trygghet osv.

Utifrån analysen skapas förslag på praktiskt genomförbara åtgärder för att uppnå kraven. Detta kan omfatta allt från förslag på fysiska eller organisatoriska förändringar till upplägg för publikhantering och utbildningar.

Briab Crowd Management kan utöver utarbetande av förslag baserat på Personflödesanalysen, även ta helhetsansvar för genomförande av projektet/eventet.”

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår