Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Välkommen till rätt sida av risk

Med Briab är möjligheterna många.
Du kan få fast pris om du vill, vi eftersträvar alltid
hållbara lösningar och du får svar inom 24h!

Tjänster inom brand, risk och säkerhet

Läs mer om Briabs erbjudande inom brandskydd och hur vi kan säkra byggnader och verksamheter.

Brand

Läs mer om Briabs erbjudande inom innovativ riskhantering i krävande miljöer och kritiska verksamheter.

Risk

Läs mer om Briabs erbjudanden inom fysisk säkerhet som dörrmiljöer, säkerhetssystem och högriskobjekt.

Säkerhet

Ventilationsbrandskyddet är en så viktig del av en VVS-installation. Vi är med från början och kan ta ett helhetsgrepp på arbetet.

VVS-projektering

Ett väl fungerande brandskydd är en viktig del för din och din omgivnings säkerhet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi hjälper dig med en skyddsrumsbesiktning, så att du vet vad som gäller.

Skyddsrum

Urval av Briabs utbildningar

Utbildning Brandskydd
Utbildningen ger färdigheter och kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder.

Grundutbildning brand

Utbildning Utrymning
Utbildningen ger färdigheter och kunskap om utrymning och hur du skyddar dig själv, och dina kollegor.

Utrymningsövning

Briab Academy
Läs mer om Briabs utbildningar inom konceptet
Briab Academy.

Briab Academy

Nyheter, kunskap och insikter

Fler artiklar

Vi leder branschen framåt

Jobba på Briab

Här tar du dig till vår webbplats om att jobba på Briab

Följ oss

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår