Dörrmiljöer

Dörrmiljöer – en komplicerad utmaning.

Uppskattningsvis blir det fel och brister i 90% av alla dörrinstallationer.
På Briab har vi lösningar och verktyg att anta utmaningen om en mer hållbar och lönsam projektering av dörrmiljöer.

Om förutsättningar för lyckade dörr- och låsprojekteringar

Kommunikation, kunskap och tidsplanering är de tre grundläggande framgångsfaktorerna i projektering av lås- och dörrmiljöer.

 

Dörren - en nyckel inom brand, risk och säkerhet

Vid nybyggnation är dörrmiljöer påtagligt kostnadsdrivande och ett område där det finns stora möjligheter till effektivisering och bättre resursanvändande. Björn Nordström är expert på projektering och konstruktion av dörrmiljöer.

Uppskattningsvis blir det fel och brister i 90% av alla dörrmiljöinstallationer.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.

Hej, jag heter Björn Nordström och är konsult och expert inom fysisk säkerhet med särskild inriktning mot projektering och genomförande av dörrmiljöer.
Genom förbättrad kommunikation, kunskap och tidsplanering kan vi hjälpa dig till direkta och konkreta förbättringar i projektering av lås- och dörrmiljöer.

björn-nordström-briab-b-600px

Mer nyfiken på Briab som företag? Gå vidare till Briab.se pil