Dörrmiljöer

Dörrmiljöer – en komplicerad utmaning.

Uppskattningsvis blir det fel och brister i 90% av alla dörrinstallationer.
På Briab har vi lösningar och verktyg att anta utmaningen om en mer hållbar och lönsam projektering av dörrmiljöer.

Om förutsättningar för lyckade dörr- och låsprojekteringar

Kommunikation, kunskap och tidsplanering är de tre grundläggande framgångsfaktorerna i projektering av lås- och dörrmiljöer.

 

Dörren - en nyckel inom brand, risk och säkerhet

Vid nybyggnation är dörrmiljöer påtagligt kostnadsdrivande och ett område där det finns stora möjligheter till effektivisering och bättre resursanvändande. Björn Nordström är expert på projektering och konstruktion av dörrmiljöer.

Uppskattningsvis blir det fel och brister i 90% av alla dörrmiljöinstallationer.

Vill du veta mer?
Hör av dig via formuläret.

Hej, jag heter Björn Nordström och är konsult och expert inom fysisk säkerhet med särskild inriktning mot projektering och genomförande av dörrmiljöer.
Genom förbättrad kommunikation, kunskap och tidsplanering kan vi hjälpa dig till direkta och konkreta förbättringar i projektering av lås- och dörrmiljöer.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

björn-nordström-briab-b-600px

Mer nyfiken på Briab som företag? Gå vidare till Briab.se pil

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår