Projektledning - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Projektledning

Lägg totalansvaret på oss.

Vi tar det tryggt, från början till slut. I ett nära samarbete med byggherren kan vi med vårt koncept Projektlagledning genomföra ett komplicerat projekts alla moment, från konkretisering av idé och vision till överlämning till förvaltningsskedet. Och även där har vi värden och tjänster att tillföra.

Vi tar ansvaret för:

  • Upprätta statusbesiktning
  • Projektering
  • Skapa korrekta förfrågningsunderlag
  • Säkra bygglov och ta kontrollansvar
  • Verkställa anbudsinfordran och genomföra anbudsvärdering
  • Upphandling och kontraktsskrivning med underkonsulter och leverantörer
  • Planera och genomföra byggmöten och kontroller
  • Genomföra slutbesiktning
  • Support under garantitiden
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår