Helix - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Helix, Huddinge Sjukhus – anläggning för rättspsykiatri

Byggnaden är specialritad för Rättsmedicinalverket och Rättspsykiatri Vård Stockholm, Sektion syd och tilldelades år 2013 utmärkelsen Årets Bygge.

helix

Om projektet:

Byggnaden är belägen i landskapet söder om Huddinge Sjukhus där stor vikt har lagts på att få byggnaden att smälta in mellan bergknallarna. Byggnaden inrymmer bland annat administrationsdelar, vårdavdelningar, högsäkerhetsavdelning, lokaler för öppenvård, besöksavdelning och en rättssal. Kraven på säkerhet är en naturlig del i projektet – det gäller både tillförlitlighet av system samt säkerhet för personal och intagna.

Projektet startade som en arkitekttävling, vilken BSK arkitekter AB vann tillsammans med ett team av tekniska konsulter – däribland Briab.

”Att få medverka från det första idéstadiet och efter flera år besiktiga den färdiga byggnaden känns otroligt kul”, säger Briabs projektansvarige Anders Ranby.

Briabs uppdrag:

Briab har medverkat och projekterat brandskyddet hela vägen från idéer och tävling till färdig byggnad. Byggnaden utförs med sprinkler och ett ventilationssystem med fläktar i drift som dimensionerats analytisk för att på bästa sätt säkerställa brandskyddet.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår