Täby kommunhus - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Täby kommunhus

Täby expanderar konstant, det nya kommunhusets mässingsfasader binder samman Täby centrumför en mer attraktiv kärna och samlingsplats för människor.

1387861-650x

Mitt i centrumets kärna har det nya kommunhusets byggts och binder samman bibliotek, kommunhus, kyrka, bad och gymnasieskola till ett.

Om projektet:

Täby nya kommunhus omfattar nybyggnad av kontor och allmänna ytor.

Den nya huset får en tydlig entrè mot torget som öppnar upp för möten och samtal. Det blir en träffpunkt för alla medborgare som skapar möjligheter för inspiration, utveckling och samarbeten.

Fokus ligger på att skapa en flexibel och robust byggnad med många användningsområden. Entréplanets öppna yta välkomnar utställningar, marknader och debatter. Byggnaden innehåller konferensanläggning, flera stora projektrum och medierum. Byggnaden karakteriseras av ett relativt stort personantal och stor öppenhet. Huset kommer även fungera som en sambandscentral vid en kris vilket gör

Briabs uppdrag:

Briab har medverkat från systemhandling till färdig byggnad, utfört besiktningar och medverkar vid samordnad provning. Uppdraget har inneburit brandskyddsteknisk projektering i 6 våningsplan med två underliggande teknik- och garageplan. Byggnadens verksamhet är orienterad runt ett helt öppet atrium. Brandgasventilation och utrymning har dimensionerats analytiskt för att optimera personantal och flexibilitet i byggnadens olika verksamheter. Byggnadens stomme har beräknats med hjälp av ett naturligt brandförlopp, där installerade sprinkler möjliggjort en besparing. Projektet påbörjades 2111 och färdigställdes 2017.

Läs mer om projektet:

https://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/08/Tävlingar-2010-Täby-kommunhus-Tid-för-Täby.pdf

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår