Besiktning skyddsrum, Skyddsrumsbesiktning, Skyddsrumskontroll - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Besiktning skyddsrum

Har du skyddsrum i din fastighet?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns över hela Sverige i olika typer av byggnader, bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som vanliga lokaler. Men det ställs krav från myndigheten (MSB). Att rätta till fel och vidta de åtgärder som krävs för att ett skyddsrum ska behålla sin skyddsrumsförmåga ligger på den som äger fastigheten. Det kan bli dyrt att inte ha koll på läget vid en skyddsrumskontroll av myndigheten

Vad säger lagen?

Enl 4 kap 2§ Lagen om Skyddsrum, är du som ägare av fastigheten skyldig att underhålla skyddsrummet så det behåller samma funktion som när det byggdes. Som ny ägare övertar du det ansvaret. Som köpare har du undersökningsplikt vid fastighetsförvärv och kan tillgodose det kravet genom att beställa en skyddsrumsstatus. Resultatet av kontrollen redovisas i ett dokument som rapporteras in till MSB. Vid om- eller tillbyggnad måste en skyddsrums sakkunnig utfärda ett skyddsrumsyttrande enligt V04-201. Kravet på detta är inskrivet i PBL 10 kap 17§.

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

När skall du, enligt lag, kontrollera och besiktiga?

• Ingen lag på besiktning vid försäljning, men bra att göra vid köp då man tar på sig ett ansvar på skick och att den följer regler och normer
• Vid avveckling av skyddsrum
• Vid ombyggnad/tillbyggnad av fastighet med skyddsrum
• Vid montering av nya installationer i befintligt skyddsrum

När är det klokt och förutseende att besiktiga?

• Inför en kommande skyddsrumsbesiktning av MSB
• I de fall skyddsrummet ska användas för annan
verksamhet i fredstid (t ex gym eller kontor)
• Inför budgetering av framtida åtgärder
• För att få en överblick på skyddsrumsmaterialet som
ofta försvinner och blir kostsamt att ersätta
• Vid försäljning/köp av fastighet med skyddsrum

Brandskydd, Brandskyddsbeskrivning, Ventilationsbrandskydd

Osäker? Ta hjälp av Briab Besiktning och Utförandekontroll

Har du frågor om vad som gäller? Eller behöver du support med besiktning och kontroll av dina skyddsrum? Vårt team av experter har all nödvändig kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig leva upp till kraven på affärsmässigt bästa sätt. Och behöver du hjälp hela vägen samarbetar vi med Skyddsrumsspecialisten Sune Ström AB som har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973 och är marknadsledande på skyddsrum i Sverige.

Prisbild

Skyddsrumsbesiktning 7 900:-
En total genomgång av skyddsrummet där samtliga funktioner inventeras och material och stomme kontrolleras. Vi ombesörjer överlämning av eventuella åtgärder till auktoriserad samarbetspartner. Priset kan rabatteras efter ök. om uppdraget omfattar fler skyddsrum på samma ställe. Detta är en lämplig åtgärd inför t ex. ägarbyte.

Avveckling av skyddsrum, 5.100 kr
Kontroll av att samtliga skyddsrumsfunktioner är demonterade.

Priserna är exklusive moms, eventuella resekostnader tillkommer på orter där Briab ej har lokala kontor.

För att skicka en intresseanmälan – klicka här

Eller ta direktkontakt med:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår