Nejlikan Borås - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Nejlikan – 20 våningar bostäder i Borås

Höga byggnader ställer höga krav på brandskyddet, men det är vi vana vid på Briab

nejlikan__0002_view-0_3_3500px-121018

Foto: Sjögren Arkitekter AB /Hökerum Bygg AB

Om projektet

Nejlikan, med en höjd på 70 meter och 23 våningar, är Borås högsta hus. Huset har 77 lägenheter. Byggnadens karaktär och materialval är anpassade för att byggnaden skall smälta in med den intilliggande äldre bebyggelsen. Med vacker uteplats mot Viskan är utemiljön fantastisk. Ett gångstråk s utmed Viskans östra strand ger tillgängligheten till Viskan och med en kort promenad under riksväg 40 kan man strax vara inne i Borås mest centrala delar.

Briabs uppdrag

Briab ansvarade för brandskyddsprojekteringen. Höga byggnader ställer höga krav på brandskyddet, men det är vi vana vid på Briab.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår