Lustgården - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Uppdrag

Lustgården – 55 000 kvm sprinklat kontor

När Skanska bygger 55 000 kvm kontor, eventlokaler, andra kommersiella lokaler och bostäder är Briab en narturlig partner.

19c2b7ed-2aca-4eed-8805-93c30f021e12.1

Om projektet:

Den första delen sav Lustgården om omfattar 35 000 kvadratmeter kontor och garage påbörjades 2011 och blev klar 2013. Därefter uppfördes bostäder ovanpå garagedelen samt ytterligare kontor. Totalt omfattar projektet 55 000 kvadratmeter kontor. Lustgården har en tydlig miljöprofil och fastigheten är det mest miljöriktiga kontorshuset som Skanska hittills har utvecklat i Stockholm.

Briabs uppdrag:

”Även i Lustgården behövs bra brandskydd”, säger Briabs projektansvarige Andreas Johansson med ett leende.

Vi medverkar i ett skapa en bra brandskyddad byggnad från tidig förprojektering till färdiginflyttad fastighet. För byggnaden, som utförs helsprinklad, har det varit en naturlig del att genom analytisk dimensionering optimera brandskyddet.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår