Erik Bryngelsson, KTH - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Erik Bryngelsson, KTH

Erik-Bryngelsson

Berätta om dina förhoppningar och förväntningar inför NXT tiden

Jag som pluggar teknisk kemi var intresserad av hur man såg på risker med kemikaliehantering och kemisk processindustri. Det var något som jag inte hade läst så mycket om, men som jag förstod var väldigt viktigt och inte alltid okomplicerat. Min förhoppning var att få en insikt i och praktisk erfarenhet av att jobba med riskhantering. Jag förväntade mig att lära mig mycket nytt men också få användning av det jag redan kunde från KTH.

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

Sommaren på Briab överträffade helt klart mina förväntningar. Utöver den praktiska erfarenheten inom riskhantering och riskanalys fick jag även jobba med att utveckla nya metoder och verktyg för arbetet. Jag jobbade inom många olika projekt, hade mycket eget ansvar och hade även hand om kundkontakt väldigt tidigt. Det kändes bra att min chef och mina handledare litade på att jag kunde göra ett bra jobb och att de vågade utmana mig. Det gav mig chans att lära mig väldigt mycket och att utvecklas. Det fanns även en stor frihet i vilka projekt man fick välja att engagera sig i och hur mycket man kände att man klarade av.

Berätta om vad du jobbat med och hur du upplevt det. Om särskilda utmaningar, oväntade händelser osv.

Under sommaren på Briab fick jag arbeta i en rad olika projekt. Dels jobbade jag med att ta fram dokumentation som riskutredningar och klassningsplaner för olika verksamheter. Det var för mig helt nytt att dels jobba så nära gällande krav och lagstiftning och dels att jobba så nära en kund, vilket var väldigt lärorikt. Jag jobbade även med interna projekt som handlade om utveckling av nya metoder och optimering av befintliga verktyg. Det var helt klart spännande att få arbeta med utveckling, något som jag inte hade förväntat mig, då jag inte än är utexaminerad ingenjör.

Vad har varit roligast och mest givande?

För det första har det varit väldigt roligt att få lära känna alla NXTare och alla som jobbar på kontoret. Med en sådan härlig och inkluderande arbetsmiljö känns det alltid kul att komma till jobbet. Det har också varit väldigt lärorikt att få ta del av andras erfarenhet och kompetens. För det andra har det varit fantastiskt att få jobba med så många olika delar. Utveckling av nya riskanalysmetoder, tolkning och implementering av lagstiftning, teknisk problemlösning, kundkontakt och programmering är ganska breda arbetsuppgifter och det gillade jag. Det känns som en spegling av jobbet som konsult.

Tycker du att vi lever som vi lär på Briab?  Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt. Är vi konstruktivt modiga och hur är det med upptäckarglädjen på Briab?

Att få så mycket ansvar och tillit och att få jobba med utveckling som trainee tycker jag speglar Briabs anda att leda inte följa. Och att hela företaget jobbar tillsammans framåt. Man lär av varandra och vågar ta steget ut i det okända.

Hur är det att vara tillbaka på universitet? Har ni kunnat jobba något på distans ännu? Har det funkat för er?

Jag som pluggar i Stockholm har kunnat komma in till kontoret och jobba ungefär en dag i veckan. Det känns väldigt värdefullt och kul att kunna fortsätta jobba vid sidan av studierna. Briab är också tydliga med att skolan kommer först så man behöver inte känna någon press. Man väljer själv hur mycket man vill och kan jobba.

Vi tackar för pratstunden och önskar Erik stor lycka i framtiden!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår