Att bygga för framtiden – om hållbart byggande - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Seminarier

Att bygga för framtiden – om hållbart byggande

Datum: 2017-05-10

Seminariet är avslutat

Play

Boverkets vision för 2025 är att allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Energianvändningen vid framställning, transport och användning har minskat. Nybebyggelsen är anpassningsbar för människors ändrade behov och för olika ändamål. Material återvinns oftast. De arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt byggande. Se mer på http://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html

Om det är visionen, vad krävs då av oss som skall se till att den uppnås? Vi har pratat om orsaker och kostnader för brister och byggfel, om miljökonsekvenser och om mod att förändra. Den 10 maj fortsätter vi vår seminarieserie för att fylla på med både kunskap och inspiration att tas oss vidare tillsammans framåt.

Vi kommer att få lyssna på Lisa Björk från Brandskyddsföreningen som pratar om hållbarhet och brandskyddsarbete och efter det kommer Sara Bergman att berätta om arbetet med att utveckla miljömärkningen Svanen för byggnader.

Lisa Björk Sara Bergman

Lisa är Brandingenjör på Brandskyddsföreningen och jobbar med byggnadstekniska brandsäkerhetsfrågor genom att utveckla och sprida fördjupade kunskaper om skadepreventivt arbete. Genom forskning och datainsamling samlas brandsäker kunskap så att den kan göras tillgänglig där den gör som mest nytta. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se

Sara är Nordisk produktansvarig på Svanen och driver utvecklingen av Svanens miljökrav/kriterier inom område Bygg. Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Svanen är ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Läs mer på www.svanen.se

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår