Stina Dufva, LTH - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Stina Dufva, LTH

Stina-1140x500

Berätta lite om dina förhoppningar och förväntningar inför traineetiden.

Mina förväntningar inför traineeprogrammet Briab NXT var att få chansen att känna på hur det är att arbeta som brandkonsult och att få lära mig mer om hur jobbet är ”i verkligheten”. Dessutom hade jag förstås en förhoppning om att få en bra start i brandkonsultbranschen

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

Min sommar på Briab har varit klart över förväntan. Jag har träffat många duktiga brandkonsulter som tagit sig tid att hjälpa till och lära ut. Det känns som en bra start inför kommande arbetsliv.

Berätta lite om vad du jobbat med och hur det varit.

Sommaren började med Briab Academy i Stockholm. Det blev en bra introduktion med mycket nytt som kompletterar det man har med sig från skolan. Jag tillhör Gävlekontoret och fick direkt börja med riktiga projekt och använda kunskaperna från Briab Academy. Utöver att ha följt min handledare har jag också arbetat med riktiga projekt, som att bl. a skriva brandskyddsbeskrivningar och göra brandskyddsskisser. I de uppdragen har jag varit med på platsbesök och följt utvecklingen i projekten. Under sommaren har jag också arbetat med ett projekt om att förtydliga AFS, vilket har varit lärorikt då det inneburit att gå igenom AFS grundligt och lära sig det på djupet. I AFS projektet har jag haft en annan handledare som hjälp mig och följt mitt arbete. Det har varit bra att ha fått hjälp av flera handledare som också givit olika infallsvinklar och synsätt.

Vad har varit roligast, mest givande och mest annorlunda mot vad du tänkte, föreställde dig?

Briab Academy, i början av sommaren, gav en bra start och en bra grund inför arbetet på Briab, den var mycket givande.  Bäst under arbetet har varit kollegorna. Det känns som man är en i gänget redan. Kollegorna har delat med sig av sin kunskap och de har tagit emot mig på bästa sätt, vilket har gjort att jag har utvecklats mer än vad jag trodde var möjligt under sommaren. Min uppfattning av Briab som ett seriöst och professionellt företag har även den stärkts. Att nu få möjlighet att fortsätta arbeta på distans parallellt med studierna ökar studiemotivationen och gör att skolan blir roligare när man har en verklighetsförankring och vet att kunskaperna från skolan behövs i arbetslivet.

Tycker du att vi lever som vi lär på Briab?  Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt. Är vi konstruktivt modiga och hur är det med upptäckarglädjen på Briab, etc?

Briab har duktiga medarbetare som kan sin sak. Briab NXT är ett traineeprogram som inget annat företag erbjuder och som är något speciellt. När jag har pratat med andra studiekamrater som varit på andra företag under sommaren så är det tydligt att Briab är det företag som haft bästa introduktionen och som tagit bäst hand om sina studenter. Alla på företaget hjälps åt och alla vill verkligen utvecklas tillsammans. Företaget siktar framåt och står för vad som sägs. Det är klart att det är svårt att tillämpa ’Leda inte följa’ när man precis har börjat och kommit ut i arbetslivet. Det känns ändå som att Briab lever upp till sina ledord genom att redan nu ge ansvar, ställa frågor och ta tillvara på mina tankar och synpunkter. Det känns bra att företaget och kollegorna stöttar en när man vill utvecklas. Jag är glad att vara en del av Briab och att få möjligheten att vara första generationen Briab NXT.

Hur är det att vara tillbaka på universitet? Har ni kunnat jobba något på distans ännu? Har det funkat för er?

Det känns kul att komma igång med examensarbetet i Lund och veta att man snart blir klar. Jag har arbetat en del från Skåne och det har funkat superbra. Det är toppen att det finns ett kontor i Malmö där jag kan åka in och sitta och arbeta. Jag har kontinuerlig kontakt med min handledare i Gävle och har möten över både telefon och Skype. Det är roligare att studera nu när man vet att man lär sig saker som man kommer att ha användning av i arbetslivet.

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår