Josefin Andersson, LTH - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Josefin Andersson, LTH

Josefin_1140x500

Berätta lite om dina förhoppningar och förväntningar inför traineetiden på Briab NXT.

Traineeprogrammet, har på Briabs hemsida och vid presentationen på skolan, marknadsförts som det bästa traineeprogrammet på marknaden. En sådan målsättning skapar givetvis höga förväntningar på företaget. Det ställer krav på engagemang från kollegor, ett strukturerat upplägg och inte minst mycket tid från personer som är med i utvecklingen av programmet både inför och under traineetiden. Tydligt inför traineetjänsten var också Briabs förväntningar på de trainees som blivit utvalda att delta i programmet. Så det var inte helt utan nervositet som jag antog erbjudandet om en traineetjänst hos Briab. Inför starten tänkte jag att vi möts i de höga förväntningar vi har på varandra och jag blev verkligen inte besviken.

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

Redan från dagen då samtalet kom att ha blivit antagen till programmet påbörjades planeringen. Introduktionsmöte i april, utskick av schema inför sommaren och starten i juni. Full rulle från start, med genomgång av sommarens upplägg och den fortsatta traineeperioden gjorde att man hela tiden haft koll på vad som ska komma näst. Från starten och till och med innan sommaren, har vi välkomnats varmt av mycket engagerade och nyfikna kollegor.

Att komma in i rutinerna var lätt eftersom allting var fixat när man kom på plats. Tydlig introduktion med genomtänkta pass har varit väldigt givande för förståelse kring branschens alla olika delar. Direkt från start blev vi trainees uppdelade i olika team inom affärsområdet brandprojektering. Att tillhöra ett eget team med kollegor med olika erfarenhet i yrket har varit väldigt spännande då man kan lära sig mycket från varandra. Även om alla kollegor kan hjälpa till när man kört fast, har det varit skönt att ha en grupp att ty sig lite extra till. Trots att det finns väldigt många kollegor på Briab upplevde jag att man snabbt blev en i gänget. En känsla som har följt med resten av tiden. Att vi fick möjligheten att följa med på Briabs stora konferensresa till Gdansk visar på att man som trainee ses som en i gänget. Vilket är väldigt kul!

Vad har varit roligast och mest givande för dig under traineetiden?

Mest lärorikt under praktiken tycker jag har varit att få följa hela processen och flera av delarna i projekteringen – från idé till att en byggnad står klar. Eftersom en sådan process vanligtvis tar lång tid har vi inte kunnat följa processen för en och samma byggnad, men jag och vi har fått bra insyn i många av dessa olika delar genom möten, platsbesök, utförandekontroller och genom att läsa och skriva brandskyddsdokumentationer i olika skeden för olika projekt. Detta har gett en god överblick över konsultyrket och tillsammans med presentationer från kollegor med olika kompetenser och infallsvinklar, anser jag att denna sommar gett mig en väldigt bra grund för mitt fortsatta arbete och lärande.

Förutom att följa med på möten, skriva brandskyddsbeskrivningar och i övrigt vara med i skarpa projekt har vi fått varsitt internprojekt att arbeta med under sommaren. Jag tycker att det varit utmanande och spännande att lägga upp arbetet själv och gräva djupare i ett ämne som man vet kommer kunna bidra med kunskap till företaget. Arbetet har flutit på bra med god handledning och bra feedback längs vägen. Extra kul var det att vid sommarens slut presentera arbetet inför peppande kollegor.

Tycker du att vi lever som vi lär på Briab? Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt.

Något som jag verkligen tycker kännetecknar företaget och alla medarbetare på Briab är viljan att lära och inte minst sprida kunskap. Det är spännande att se att denna strävan att lära sig nya saker finns hos alla, såväl nya medarbetare som hos de som har flera års erfarenhet i yrket. Jag har upplevt att det är viktigt och prioriterat att kunskap inte stannar hos enskilda individer utan sprids inom företaget via möten, mindre seminarier eller på intranätet. Jag upplever verkligen att begreppet #tillsammansframåt utgör en av grundstenarna i företagets sätt att arbeta. Vidare upplever jag att man som medarbetare på Briab från start uppmuntras att tänka nytt, brett och annorlunda. Redan under den korta tid jag varit på företaget har jag sett hur några av de idéer som hela tiden väcks och skapas har blivit till verklighet, vilket är extra kul.

Hur är det att vara tillbaka på skolan? Har du kunnat jobba något på distans ännu? Har det funkat för dig?

Nu har jag varit tillbaka på universitetet i tre veckor och påbörjat mitt examensarbete. Redan innan sommarens slut diskuterade jag och mitt team hur den fortsatta traineetiden skulle se ut och hur mycket tid jag vill och kan lägga på projekt. Jag upplever att det finns bra förståelse för hur mycket man kan jobba utanför studierna och i mitt team har vi kommit överens om att jag jobbar en dag i veckan. Jag tycker också att det är skönt att veta att det finns möjlighet att jobba mer eller mindre om jag vill det. Just nu sitter jag med en brandskyddsbeskrivning för nybyggnad av ett flerbostadshus vilket är lite klurigt men jag får bra handledning även på distans.

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår