Johanna Hammarberg - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Johanna Hammarberg

Johanna Hammarberg

Berätta om dina förhoppningar och förväntningar inför NXT tiden

Eftersom jag har haft kompisar som tidigare varit med i trainee-programmet samtidigt som jag har hört mycket om företaget Briab, så hade jag rätt så höga förväntningar. Förhoppningarna inför NXT-tiden var att jag skulle få utvecklas och lära mig mer om att vara brandkonsult och även testa på andra inriktningar som brandingenjör. Att ha en rolig och lärorik tid var också självklart en förhoppning, vilket visade sig stämma.

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

Dagen då samtalet kom och jag blev antagen till Briab NXT startade mina tankar om hur sommaren och NXT-perioden skulle se ut. Jag började redan få förhoppningar på en utvecklande tid och mina förväntningar var rätt så stora. Inte långt efter antagningen fick jag vara med på en informationsträff, träffa alla nya NXT:are och lära mig mer om företaget. Det märktes direkt att allt var väl planerat och genomtänkt, vilket det även visat sig vara under hela min tid som trainee.

När vi väl var på plats i Stockholm hade vi två intensiva veckor med utbildningar och möten. Vi hade föreläsare som var specialister på sina egna affärsområden på företaget. Detta gjorde att jag snabbt fick lära mig om olika områden och också lära mig nya saker inför kommande jobb som konsult. Hela introduktionen var väl planerad och vi fick även tid att umgås med våra nya kollegor som välkomnade oss glatt. Redan från start blev vi trainees även indelade i team för affärsområdet brandprojektering där vi sedan skulle få jobba i projekt. Sommaren och NXT-tiden levde verkligen upp till mina förhoppningar och förväntningar.

Berätta om vad du jobbat med och hur du upplevt det. Om särskilda utmaningar, oväntade händelser osv.

Som tidigare sagt har jag varit indelat i ett team där vi tillsammans har haft interna möten om projekt och jag har även fått jobba med lite brandprojektering. Jag hade innan sommaren en önskan att få hänga med ett annat affärsområde och få lära mig mer om området utrymning och personflöden. Under sommaren fick jag vara med en kollega och studera just detta och jag fick en inblick i den stora ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Detta var väldigt lärorikt och intressant att få se vad man som brandingenjör också kan arbeta med. Inför sommaren fick vi trainees välja ett internt-projekt som jag sedan under sommaren fick styra själv och planera min egen tid.

Eftersom jag fick arbeta enskilt med mitt interna projekt har mycket planering lagts på mig själv, men det trivs jag med och har självklart även fått mycket hjälp av mina kollegor. I det stora projektet Slussen har jag verkligen fått en uppfattning om hur svårt det kan vara med den typen av stora komplexa projekt där många aktörer måste samarbeta.

Vad har varit roligast och mest givande?

De två första introduktionsveckorna var mycket givande och gav nya lärdomar. Att få jobba i ett team har gett mig en inblick i vad det finns för olika sorters projekt och bredden på dessa projekt har varit givande. Även teamarbetet i sig, passar mig väldigt bra och det har jag tyckt varit roligt. Under sommaren har det även hänt mycket roliga event såsom AW’s med trainee-gänget, boule-tävling, sommaravslutning och en resa till Kolmården på Kick-off och utbildning.

Tycker du att vi lever som vi lär på Briab?  Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt. Är vi konstruktivt modiga och hur är det med upptäckarglädjen på Briab, etc?

Tillsammans framåt är ett starkt ord för Briab vilket jag tycker speglar verkligheten. Att få turen att jobba i team bidrar till att vi tillsammans jobbar ihop och framåt för att nå målen i varje projekt. Det öppnar även lätta kommunikationsvägar med sitt team angående sitt projekt vilket bidrar till att hjälp alltid finns nära till hands. Upptäckarglädjen finns då jag fått friheten till att testa på vad jag ville inom företaget och fick möjligheten att testa ett annat affärsområde, vilket visar på en öppenhet inom företaget.

Hur är det att vara tillbaka på universitet? Har ni kunnat jobba något på distans ännu? Har det funkat för er?

Jag har kommit tillbaka till universitetet och är i full gång med att skriva mitt examensarbete. I slutet av sommaren pratade jag med mitt team angående hur hösten skulle se ut med distans. Briab har varit väldigt tydliga att skolan går först och har beskrivit att man själv får bestämma hur mycket man vill fortsätta att jobba under hösten.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår