Säkerhet vid evenemang och publika event - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Säkerhet vid evenemang och publika event

Skapa bästa förutsättningen för upplevelse

Briab Crowd Management

Briabs Crowd Management teams kunskap, erfarenhet och strukturerade arbetsprocess gör att du tryggt kan lägga över hela ansvaret för säkerheten vid ditt evenemang på oss. Vi kan naturligtvis även ta ansvaret för de delar du väljer att lägga på oss.

• Briab kan bidra med stöd eller helhetsansvar inom följande :
• Riskanalys, hot- och sårbarhetsanalyser
• Utformning av evenemangsplats
• Personflödesanalyser och planering av Crowd Management
• Beredskaps- och kriskommunikationsplanering
• Tillståndsprocess och dialog med myndigheter och externa aktörer
• Brandsäkerhet och SBA
• Organisation (design, bemanning, utbildning, information, normalläge/kris)
• Trygghetsarbete (brottsförebyggande arbete, minimering påverkan omgivande samhälle)
• Skydd mot antagonistiska hot och tillgrepp
• VIP- och artistsäkerhet

Då varje evenemangsprojekt är unikt och det finns ytterligare områden inom säkerhetsplanering där vi kan erbjuda expertis och hjälp, ta gärna kontakt med oss för en diskussion om dina utmaningar.

 

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår