Crowd Management - Hantera stora folksamlingar - Briab

Crowd Management

Säkerhet, trygghet, upplevelse – i verkligheten

Play

På Briab erbjuder vi ledande kompetens och en tydlig arbetsprocess för att planera och skapa rätt förutsättningar för att många människors individuella och kollektiva upplevelse skall verka för dig – och de resultat du vill nå. Oavsett om det gäller fasta miljöer som ett shoppingcenter eller tillfälliga händelser som konserter och festivaler.


Säkerhet är bara början

Stämningar och känslor sprider sig fort i en folkmassa, både negativa och positiva. Kommer jag in i tid? Får jag se det jag vill se? Känns det välordnat och känner jag mig trygg? Vad händer vid dåligt väder eller tillfälliga störningar? Att arbeta med Crowd Management är att arbeta proaktivt för att förstå, leva upp till och kanske till och med överträffa besökarens förväntningar under hela interaktionsförloppet. Och att tjäna på det.


Styrning, inte kontroll

Crowd Management handlar om att skapa bästa förutsättning för upplevelsen. Inte om att begränsa och kontrollera. Det handlar om att analysera och förstå hur människor kommer att röra sig på en viss plats, bestämma hur de optimalt borde röra sig – och att sedan få dem att själva vilja göra det. När arbetet görs rätt kommer besökaren inte ens reflektera över sitt vägval. Säkerhet och trygghet är självklara effekter. Kvalitet i upplevelsen, ökad försäljning och stärkt varumärke blir konkreta resultat.


Design, Information och Management

Inom Briab Crowd Management bygger vi vårt arbete på tre samverkande aspekter som följer med från första analys till det konkreta genomförandet.

Design:
Hur väl stödjer den fysiska verkligheten den planerade händelsen? Den fysiska verkligheten styr hur en besökare kan röra sig – men också hur den kommer att röra sig. Hur besökaren rör sig lägger grunden för upplevelsen – men också för trygghet och säkerhet. Vad kan ändras och vad måste förbli som det är och istället hanteras? Kanske är det inte ekonomiskt eller praktiskt möjligt att fysiskt förändra brister vid t ex tillfälliga evenemang. Eller ens tillåtet av byggnadstekniska skäl.

Information:
Hur kan vi jobba smart med information som skyltning, ljud- och informationssystem samt andra mekaniska/tekniska hjälpmedel? Information omfattar även för besökaren omedveten påverkan genom t ex. ljussättning och relativ placering. Vad passar uppdraget och de fysiska och resursmässiga förutsättningarna? Vad stärker eller begränsar förmågan att sprida nödvändig information?

Management:
Hur är upplevelsen disponerad? Hur leds och styrs händelsen, hur bemannar vi ledning, styrning och kritiska positioner? Hur hanterar personalen uppgifter, vad är deras fokus? Är de vakter eller värdar? Och vad är skillnaden? Hur ser personalens utbildningsnivå ut – och räcker den om den sätts på prov? Hur samarbetar vi med samhällsfunktioner och närområdet?

Play

Lördagen den 13 oktober 2018 slog Nationalmuseum åter upp portarna för allmänheten efter att ha varit stängt för renovering sedan 2013.  Briab Crowd Management ansvarade  för publikhanteringen och säkerheten utomhus.

Crowd Management vid tillfälliga miljöer

Mängden faktorer att ta hänsyn till vid tillfälliga publika händelser som t ex festivaler, konserter och invigningar är oändliga. Den stora utmaningen är att säkerheten och själva arrangemanget inte begränsar eller t o m kväver besökarens upplevelse. Briabs Crowd Management Team har mångårig erfarenhet av att planera, leda och genomföra allt från musikfestivaler till invigningar med kungligheter och stort säkerhetspådrag.

Briab Crowd Management

Crowd Management i fasta miljöer

Att bygga fasta miljöer för många människor handlar nästan alltid om stora investeringar. Det kan vara miljöer för shopping, fritid/underhållning eller infrastruktur. Vid planering och projektering erbjuder Crowd Management ett verktyg att nå ”right the first time design”. Att förstå och ta hänsyn till personflöden innan miljön är byggd innebär inte bara att fel och brister kan undvikas, utan ger oftast klara effektivitets- och kvalitetsvinster, som t ex bättre resursutnyttjande av ytor och bättre och effektivare exponering. En trivsammare miljö kan resultera i ökad vistelsetid som i sin tur kan leda till ökad försäljning. Väldisponerade ytor och rätt process i en kassa optimerar effektivitet och minimerar kötiderna. Genomtänkta siktlinjer och gångstråk medför naturligt luftiga flöden som skapar trygghet och en trivsam miljö

 

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår