NXT- Story Lotta Alm - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Lotta Alm

NXT-Story

Berätta om dina förhoppningar och förväntningar inför NXT tiden

Jag kom i kontakt med Briab under mitt andra år i skolan när de anordnade en kvällspresentation, som gjorde ett väldigt gott intryck på mig. Jag kände direkt att Briab var ett företag där jag kunde tänka mig att arbeta. Tyvärr sökte de bara studenter som efter sommaren skulle läsa sitt sista år. Året därefter kom Briab tillbaka till skolan och höll en minst lika bra presentation som innan. För mig var det då ett givet val att söka Briab NXT och då var mina förväntningar självklart höga. Utifrån presentationerna och samtal med NXTarna från förra året, väntade jag mig en utvecklande sommar där jag skulle få delta i projekt och lära mig hur det är att vara konsult. Jag hoppades också på att få känna mig som en del av ett företag som verkade ha god gemenskap och stort förtroende för sina medarbetare.

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

I april hade vi en uppstartsdag på kontoret i Stockholm där vi gick igenom hur sommaren skulle se ut och vilka förväntningar vi NXtare och Briab hade på varandra. Det var tydligt att Briab är måna om att NXT ska vara utvecklande för oss studenter och jag kände mig verkligen som en del av företaget från direkt. Allt var strukturerat från första dagen på sommaren och under de första två veckorna fick vi lära oss mycket om hur det är att vara konsult och hur hus projekteras. För mig som aldrig skrivit en brandskyddsbeskrivning tidigare var det näst bästa med dessa två veckor att vi fick skriva en från grunden, utan mall, och detta avslutades sedan med att vi satt i grupp och diskuterade hur vi hade löst olika delar av brandskyddet. Det bästa var att det, trots att vi var helt nya på företaget, kändes helt naturligt att fråga och diskutera med mer erfarna kollegor när vi körde fast.

Berätta om vad du jobbat med och hur du upplevt det. Gärna om särskilda utmaningar, oväntade händelser osv.

Under sommaren har jag varit med på några platsbesök, skrivit en brandskyddsbeskrivning för hyresgästanpassning och skrivit utlåtanden både gällande ombyggnation samt hur en verksamhet ska hantera brandfarlig vara. Det roligaste på hela sommaren har absolut varit att få vara delaktig i riktiga projekt. Mer nervöst var det första gången en kund ringde och hade frågor på det jag skrivit. Som tur är så är man aldrig själv i ett projekt och det finns alltid stöttning om man behöver, även den här gången.

Istället för att genomföra ett internt projekt under de timmar som in läggs på ”riktiga” projekt har jag under sommaren ägnat mig åt att mitt examensarbete. Under uppstartsdagen i april fick vi välja om vi ville göra ett projekt eller examensarbete. För mig passade det bra med det senare och jag skriver det i samarbete med Briab. Det var väldigt tungt med mycket litteraturstudie i början och då var det extra bra att min chef var mån om att kolla hur allt gick och grävde fram lite andra projekt att bryta av med.

Lever vi som vi lär på Briab?
Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt. Är vi konstruktivt modiga och hur är det med upptäckarglädjen på Briab, tycker du?

När vi fick vara med på We are Briab (en dag för alla nyanställda på Briab) var detta den inledande diskussionen på dagen; Briabs personlighet och värderingar. En av Briabs personligheter är att kunna vara konstruktivt modiga, något som vi fick vara i olika projekt under sommaren, och det har jag lärt mig otroligt mycket av. Ett exempel är där vi presenterade en lösning för kunden och sedan upptäckte nya lösningar efter att ha lyssnat till kundens åsikter. För mig är den typen av egenskap hos ett företag viktigt och har lärt mig mycket under sommaren tack vare detta.

Att Briab lever efter Leda inte följa har varit väldigt tydligt. Under slutet av sommaren fick vi följa med på årets Kick off i Kolmården och där presenterades många idéer om hur Briab ska utvecklas och utveckla branschen. Jag upplever att detta genomsyrar alla inom företaget vilket är väldigt inspirerande och något som gör att jag tycker att framtiden på Briab är otroligt spännande.

Hur har hösten sett ut för dig?

Min höst har faktiskt fortsatt på Briab och kontoret i Uppsala. Jag påbörjade som sagt mitt examensarbete under sommaren och under hösten har jag varit på kontoret varje dag och skrivit det på distans från skolan. Här på kontoret har jag haft min handledare från Briab och jag har kunnat varva skolan med jobb, vilket har varit perfekt. Briab NXT har för mig varit ett väldigt bra steg mellan skolan och arbetslivet!

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår