Ludwig Jerräng Carlstedt, LTU - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

NXT-stories

Ludwig Jerräng Carlstedt, LTU

ludwig_jerrang_carlstedt_ltu-1140x500

Berätta lite om dina förhoppningar och förväntningar inför traineetiden på Briab NXT.

När jag först hörde om Briab NXT fick jag känslan av det inte bara var ett sommarjobb, utan att Briab faktiskt hade en tanke som sträckte sig långt längre än bara under sommaren. Och till och med längre än studietiden. Briab NXT för mig lät som en perfekt inkörsport i arbetslivet och in i ett väldigt bra och marknadsstarkt företag, där min tid på Briab verkligen var planerad. Jag hade stora förhoppningar om att få vara med och göra projekt mot kund där jag skulle få hjälpa till och få lära mig konsultrollen som brandingenjör. Jag hade även förväntningar på engagemanget från Briab och kollegorna där. Att det skulle finnas stöd om jag hade frågor eller behövde hjälp med något.

Hur levde verkligheten upp till dina förväntningar?

Redan tidigt under sommaren uppfylldes och överskreds mina förväntningar då jag själv fick ha kundkontakt, planera in platsbesök och fick leverera till kund. Att Briab gav mig förtroendet att ha kundkontakt så tidigt gav mig mycket säkerhet i min roll resten av sommaren. Samtidigt visste jag att om det var något jag inte klarade av så fanns inte bara handledare där, utan även alla andra kollegor på Briab, som mer än gärna hjälpte mig om det skulle behövdes. Utöver att få vara med och projektera ombyggnation till lägenheter, uppställning av byggbodar och projektera brandskydd i stall, där inte bara boverkets byggregler gäller utan även jordbrukets författningssamling, så fick jag utbildning. Större delen av utbildningen var i början av sommaren och gav mig bra grund för regelverk, byggnadsprocessen och mycket mer som skolan inte ger.

Vad har varit roligast och mest annorlunda mot vad du föreställde dig?

Det som varit roligast under sommaren på Briab har varit den gemenskap som jag tagit del av på Briab och hur välkomnande alla kollegor varit. Det som förvånade mig var det stora engagemang och intresse för oss NXTare som fanns hos företaget och alla kollegorna. Alla på Briab såg verkligen till att vi skulle ha förutsättningarna för att ha en riktigt bra sommar.

Tycker du att vi lever som vi lär på Briab?  Hur är det med Leda inte följa och #tillsammansframåt.

Under min tid på Briab gavs en grundlig presentation av företaget, dess värderingar, målsättningar och arbetsområden med mera. Där fick vi lära oss hur viktigt det är med Leda inte följa i Briab och hur väl implementerat det är i företaget. Alla nya idéer hörs och företaget uppmuntrar nytt tänk vilket verkligen märktes, speciellt under den Kick Off som vi fick följa med på som en avslutning av sommaren.

Hur är det att vara tillbaka på skolan? Har du kunnat jobba något på distans ännu? Har det funkat för dig?

Efter en väldigt lärorik och rolig sommar ropade ”verkligheten” och det var dags att åka tillbaka till universitet. Grundtanken har varit att jag ska studera klart och samtidigt jobba extra på Briab. Briab har varit väldigt tydliga med att skolan går före och att jag väljer helt själv hur mycket jag vill och kan jobba. Efter ganska kort tid i skolan kändes jag att skulle hinna med att både sköta skolan och ha något projekt igång samtidigt. Hittills har jag jobbat med de projekt som jag hade innan sommaren tog slut men också varit med på Team-möten via Skype. Jag har kontakt med någon kollega på Briab flera tillfällen i veckan, så jag känner att jag fortfarande är anställd på Briab och att jag är med i planeringen för framtiden vilket var den förhoppningen jag hade när jag först hörde om BriabNXT. Min plats i Briab var inte bara en sommarjobbares utan jag känner mig som en del av företaget.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår