Products & Solutions - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Products & Solutions

Ett erfaret team i teamet

Briab Products and Solutions erbjuder idag ett av marknadens starkaste sortiment inom nödbelysning och hänvisningsskyltar, men planen är att vi löpande skall addera sortiment som efterfrågas och hjälper våra kunder bli effektivare och bättre. Inom Products & Solutions har vi mångårig erfarenhet av utrymning och sortimentet. Kompletterat med våra kollegor inom övriga kunskapsområden inom Briab vågar vi påstå att vi är i en helt egen klass!

Play

Nödbelysning

Nödbelysningen är en del av en fastighets brandsäkerhetssystem. Syftet är utrymning vid brand eller olycka skall kunna genomföras på ett så säkert och snabbt sätt som möjligt. Går strömmen i fastigheten tar nödbelysningen över. Vårt breda och starka sortiment erbjuder lösningar för de flesta miljöer och krav och tillsammans med vår kompetens och gedigna erfarenhet kan vi skapa effektiva och driftsäkra system. För allas trygghet.

Hänvisningsarmaturer

Hänvisningsarmaturer, vilket är nödbelysning med riktningsvisare (piktogram) skall finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp. Vårt sortiment erbjuder lösningar för alla typer av miljöer och driftsbehov. Oavsett om det gäller ett centralmatat övervakat system eller batteridrivna enheter har vi både kompetens och produkter att tillföra din fastighet säkerhet och trygghet.

Övervakade nödbelysningssystem

Våra smarta och effektiva övervakade system FZLV och Rubic Una ger kontroll, kvalitet och effektivitet i skötseln av nödbelysning i din fastighet. Fire Zone Low Voltage, FZLV, är ett centralmatat 24V system för övervakning av nödbelysningsarmaturer och kombinerar fördelarna med ett centraliserat och decentraliserat övervakningssystem med centralbatterisystemets säkerhet och flexibilitet. Rubic Una är det senaste och mest avancerade systemet för styrning och övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer.

 

Briab Products & Solutions

Strålkastare

Handstrålkastare kan fungera som en mobil nödbelysningsenhet och är en bra lösning för mer krävande utrymning där extra kraftfull belysning kan behövas. Prata med oss om du har frågor och behov utöver vårt nuvarande produktval. Vårt kunnande och erfarenhet av området gör att vi kan hjälpa dig hitta lösningar utöver vårt befintliga sortiment.

Nödströmscentraler

Lämpliga för drift av nödljusanläggningar eller andra system som behöver pålitlig avbrottsfri kraft. Ett bra exempelär det toppmoderna, pålitliga och lättanvända centralbatterisystemet CBS-E, ett centralt strömförsörjningssystem som konstruerats i enlighet med VDE 0108 samt SS-EN 50171 och SS-EN 62034. Systemet kan övervaka kretsar, armaturer och konfigurationer i en blandad uppställning. CBS är utrustad med en styrenhet som övervakar driften av hela systemet och arkiverar all information om händelserna som inträffat och systemstatus.

Läs mer om vårt starka erbjudande här

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår