SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete), brandskydd & ventilationsbrandskydd - Briab

Brand, vatten och inbrott

Ett aktivt och medvetet arbete skapar trygghet

Briabs affärsidé är att vända hot till möjligheter i det löpande arbetet med risk i företag och verksamheter. Vi gör det genom att arbeta proaktivt med till exempel SBA och ta ett samlat grepp om risksituationen.

Brand, vatten och inbrott

Ett aktivt och medvetet arbete med att förebygga brand, skadegörelse, inbrott och andra riskfaktorer i ett fastighetsbestånd kan göra verklig skillnad och leda till stora besparingar. Resultatet blir bättre boende, ökad livskvalitet och större trygghet. I samverkan med din egen organisation kan vi med vår kunskap och erfarenhet förbättra ditt resultat och samtidigt öka tryggheten i vardagen.

Här är några exempel på tjänster som vi på Briab erbjuder:

Åtgärder för skadekostnadsreduktion

Tillsammans med din förvaltning gör vi en riskanalys och kartlägger vilka fel, olyckor och skador som kostar pengar och tid. Med utgångspunkt från analysen tar vi fram ett handlingsprogram för att minimera kostnaderna. Programmet omfattar även långsiktiga åtgärder som reducerar riskerna för större olyckor (till exempel omfattande bränder).

Försäkringsteknisk riskbeskrivning

Vi gör en total analys av verksamheten och presenterar en samlad beskrivning av riskerna för egendoms- och avbrottsskador. Beskrivningen gör det enklare att överblicka riskbilden, göra en riskvärdering och fatta väl underbyggda beslut när det gäller åtgärder för riskhantering och försäkringsskyddets omfattning.

Besiktning av inbrottsskydd och säkerhet

Vi går igenom samtliga skyddsåtgärder, från placering i förhållande till den omgivande miljön till konstruktion och beslagning. Vi kontrollerar dörrar, fönster, väggar, lås och larm för att säkerställa att allt uppfyller försäkringsbolagets krav. Våra bedömningar redovisas i en övergripande rapport tillsammans meds eventuella förslag på förbättringar.

Besiktning brand, vatten och inbrott

Säkerhetsarbete personskador

Varje verksamhet eller organisation har en rad osäkerheter att hantera. Personskador kan till exempel orsakas av fall, skållning, brand och hot. Med utgångspunkt från en analys av verksamheten och dess risker presenterar vi ett förslag på hur ni kan organisera er och arbeta med att förebygga risker inom verksamheten.

Hantering av folkansamlingar – från tillfälliga till återkommande evenemang

Sociala tillställningar som företagsfester, konserter eller motionslopp innebär att en större grupp människor samlas på en och samma plats. Detta leder till risker av olika slag. Trängsel kan till exempel orsaka olyckor vid evenemang då många människor samlas på en begränsad yta. Ett tillfälligt evenemang inomhus kan kräva speciallösningar då byggnaden som hyrs kanske inte är helt anpassad för evenemanget. Det finns ingen lag som tar ett samlat grepp om säkerhetsarbete vid evenemang. Som arrangör får man gå till flera olika lagtexter – Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Ordningslagen (1993:1617). Vi hjälper till med säkerheten vid ert evenemang, från att analysera hur folkansamlingar ska hanteras till att utreda behovet av tekniska och organisatoriska åtgärder.

Projektledning vid om- och tillbyggnad

Vi erbjuder stöd med projektledning av om- och tillbyggnad. Vårt koncept Projektlagledning möjliggör förbättrad projektriskhantering vilket minimerar byggfel, förseningar och oförutsedda budgetavvikelser. Hantering av brandfarlig vara

Våra riskexperter kan hjälpa till att minimera risker och kravställningar kopplade till lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi utför bland annat riskanalyser, tar hand om tillståndshantering och utbildar föreståndare.

Har du andra behov? Kontakta oss så hittar vi en lösning!

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår