Projektriskhantering & Risk Management för bygg - Briab

Projektriskhantering

The right side of risk

Risk och osäkerhet följer med alla byggnationsprojekt, från första pennstreck till förvaltningskedet. Briabs team har mångårig erfarenhet att i samverkan med byggherren eller projektledning, uppfatta, bedöma och hantera riskområden i projektets alla skeden. Då inget projekt är det andra likt erbjuder Briabs balans av erfarenhet och innovation en värdefull resurs för ett välplanerat och kostnadseffektivt genomförande.

Vi tar ansvaret för:

  • Erfarenhetsåterföring
  • Analys och utvärdering
  • Konsekvensutredning
  • Åtgärdsplaner och handlingsalternativ
  • Kostnadsbedömningar
  • Myndighetskontakter
  • Förhandlingsstöd
  • Kommunikations- och återkopplingsansvar
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår