Projekteringsledning - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Projekteringsledning

Rätt från början

Projekteringsskedet är det skede då projektets framgång påverkas allra mest och är ofta unikt för varje projekt. Briab projektledning bygg har mångårig erfarenhet av att styra rätt och skapa bästa förutsättningar att både nå och överträffa mål och visioner.

Vi tar ansvaret för:

  • Planering av projekteringsskedet
  • Upphandling konsulter och underleverantörer
  • Styrning av projekteringen med hjälp av möten och rapporter
  • Kvalitetssäkring av projekteringsresultatet
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår