Hyresgästsamordning - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Hyresgästsamordning

Människor först

Projektgenomförande handlar ofta mest om teknik och det konkreta och praktiska. Inte sällan glöms människorna i processen bort, vilket kan vara en stor risk för projektets framgång. På Briab har vi upplevt kraften att ha hyresgästerna och alla människor som berörs med i processen. Och tillochmed bidra till den.

Vi tar ansvaret för:

  • Löpande information och kommunikation med alla hyresgäster
  • Att vara kontaktperson för hyresgäster och övriga som berörs
  • Handlägga hyresrättsliga åtgärder som hyresgästgodkännanden och hyresnämndsärenden
  • Planera och genomföra möten med hyresgäster och hyresgästföreningar
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår