Projektledning , Nödbelysning, Ventilationsbrandskydd - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Projektledning

På Briab heter det Projektlagledning

Play

Tänk nytt och få ut mer av projektledningen

Aktiv riskhantering, tydligare kommunikation och ett konstruktivare och mer motiverande ledarskap behövs för att driva framtidens byggprojekt säkert och effektivt i hamn. Tre kritiska områden som direkt påverkar lönsamhet och kvalitet i projektets alla faser. Kan vi ta tillvara på dom bättre kommer resultatet inte låta vänta på sig.

Vi erbjuder följande tjänster:

Tre ess trumfar en stressad kung

En bra projektledare på Briab består av därför av tre medarbetare i ett tätt och väl fungerande samarbete. Och lyssnar vi på projektledare inom bygg och anläggning i Sverige idag, så önskar väldigt många att de också var det. Stressen över att inte hinna med är allt för vanlig idag för att inte göra något åt. Men det har vi gjort och just därför erbjuder vi Projektlagledning.

Tre experter i samverkan

Projektlagledaren:

Tränar, coachar, styr och utvecklar projektlaget och uppdragsgivaren. Står närmast uppdragsgivaren, men också uppdragstagarna.

Projektcontrollern:

Administration, struktur och ordning och reda.
Strukturell kommunikation- och informationsspridning

Projektriskledare:

Planerar, analyserar och minimerar risk- och 
osäkerhetshantering och felorsaker och brister i genomförandet. Ansvarar för lärande- och återföringsprocessen.

Jobba smartare och effektivare med systemstöd

Briab arbetar kontinuerligt med att skapa mer plats för det som är bäst för den mänskliga kraften i projekt. Kan saker göras effektivare av system och datorer skall dom göra det. Målet är att frigöra utrymme och energi för kreativitet, engagemang och att helt enkelt få tid att göra det man är bäst på.

BIM:

BIM kapacitet och BIM kompetens är i Briab informationsnavet som löpande säkrar investeringar och framsteg som görs i projektets alla faser.

Vetenskapligt baserad Riskanalys:

Briabs FoU avdelning i Malmö kompletterar Briabs Projektriskledares kompetens och långa erfarenhet.

Ledarskap, grupputveckling och lärande

Insikten att ”människokunskap” kommer före teknik och teknologi styr Briabs arbetsmetodik. Ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling, delaktighet och lärande får inte vara floskler utan är verklighet och verktyg för bättre genomföranden och högre kvalitet.

Följande utbildningar kan genomföras efter behovsanalys i samråd med uppdragsgivaren:

Certifieringsutbildning: Briab Projektlagledning

Skall kvalitetssäkra vår leveransförmåga och skapa kommunicerbart värde som kan följa Projektlagledaren under karriären.

Beställar- och Styrgrupputveckling

Utbildning tillsammans med uppdragsgivarens organisation.

Projektdeltagare – kommunikation och samarbete

Utbildning tillsammans med uppdragsgivarens organisation och övriga underleverantörer.

Teambuilding och Partnering

Utbildning tillsammans med uppdragsgivarens organisation och övriga underleverantörer.

Effektiva workshops

Utbildning och utvecklingsarbete, tillsammans med uppdragsgivarens organisation och övriga underleverantörer, i strukturerade och beprövade processer.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår