New technologies - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

New technologies

Co-creation och ny teknik

Briab New Technologies uppdrag är att utveckla framtidens metoder och teknik för att föra samhällsbyggandet mot ökad effektivitet och hållbarhet. Vi lyfter också riskhantering och resiliens till en ny nivå i ett alltmer komplext och föränderligt samhälle. Från vårt ursprung med fokus på projektering och byggande ser vi nu behovet och möjligheter inom industri, infrastruktur, offentlig sektor och inte minst i förvaltning av fastigheter och byggnader. Våra styrkor är vår innovationskraft, affärsförståelse och vår förmåga att tillämpa ny teknik. Genom co-creation – samskapande – kan vi bäst lösa samhällets utmaningar

Play

Digitaliserat brandskydd – nyckeln till samverkan och ökad hållbarhet

Brandskydd och de krav vi har från samhället har till stor del fokuserat på efterkontroll och inte på kvalitetssäkring som genomsyrar processen. Många av de riskanalyser som görs blir bara en ögonblicksbild som successivt tappar sitt värde. Fastigheter står över lång tid och brandskyddet utmanas när verksamheten anpassas utifrån nya behov. Det behöver vi bli bättre på att hantera. Brandskyddsdokumentationer och SBA-pärmar hjälper oss föga där. Digitaliseringen ger helt andra möjligheter, särskilt när vi kan integrera brandskyddsfrågan bredare och skapa riktigt mervärde för slutanvändare. Läs mer om vårt arbete med digitalisering av brandskydd på bimfire.app

Briab Software

Nya material – trä visar vägen

Att bygga mer med trä är en viktigt för att maximera potentialen av vårt skogs klimatnytta. I trähus lagras koldioxid under långa tidsperioder samtidigt som nya träd ersätter de gamla och fortsätter sitt upptag. Dessutom är utsläppen i tillverkningen betydligt lägre för trä än för många andra byggmaterial. I det stora perspektivet är träbyggandet inte bara viktigt utan absolut nödvändigt för att klara de klimatåtaganden som gjorts när Sverige har sagt att vi ska vara fossilfria 2045 (Parisavtalet). Att bygga med trä bjuder dock på utmaningar, inte minst ur ett brandsäkerhetsperspektiv. Dels handlar det om tekniska utmaningar och dels om, attityder och uppfattningar. På Briab har vi arbetat med frågan sedan ett flertal år och besitter stor kompetens och erfarenhet.

The FOrest

Photo: Alessandro Ripellino
Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti

Förbättrade arbetsprocesser öppnar möjligheter

Briabs mission lyder – vi vänder osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som förbättrar processer, reducerar kostnader och skapar trygghet. Missionen driver oss att ifrågasätta och analysera dagens arbetssätt med målet att leda vår bransch framåt. Dels finns enorma möjligheter att minska dagens resursslöseri och minska fel och slarv. Nya förbättrade arbetssätt är med stor säkerhet det mest avgörande för att jobba smartare, med nya material och tekniker, mot ett mer hållbart samhällsbyggande.  På Briab är vi i spetsen för en rad projekt och samarbeten både nationellt och internationellt genom standardisering, reglering och utbildning.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår