Operativ ledning - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Operativ ledning

Styra och säkra utan att begränsa upplevelsen

crowd management

Ledarskapet spelar en nyckelroll i ett väl genomfört och produktivt projekt. På Briab kan vi ta fullt ansvar eller bidra med behövd support/avlastning till en befintlig ledning såsom:

• Crowd Manager: en stödfunktion som analyserar och förutser publikflöden som beslutsunderlag för operativt genomförande

• Säkerhetschef: övergripande ansvar för analys, planering och genomförande av säkerheten.

• Stabschef: administrativt och logistiskt ansvar för planering och genomförande av säkerheten

• Personskyddskoordinator: en stödfunktion som planerar och koordinerar personskydd för VIPar.

• Trygghetskoordinator: en stödfunktion som planerar och koordinerar trygghetsarbetet.

• VIP-säkerhetskoordinator: en stödfunktion planerar och koordinerar logistik kring VIPar

• Arbetsledare: operativ ledning av säkerhetspersonal på plats

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår