VVS-projektering

Brandskyddet är en så viktig del av en VVS-installation att vi på Briab har insett att vi kan förbättra hela projekteringen när vi är med från början och kan ta ett helhetsgrepp på arbetet.

Har vi redan väckt din nyfikenhet? Mejla oss här

På Briab har vi startat en egen avdelning för komplett VVS-projektering som är unik då vi kan projektera ventilation- och rörsystem på ett sätt som inte bara tar hänsyn till energiprestanda, buller och inomhusklimat. Vi besitter bland Sveriges vassaste ventilationsbrandskyddskunskaper och att kombinera dessa kunskaper med ett helhetsansvar för projekteringen skapar stora besparingsmöjligheter.

Minska risk och kostnader

Genom att ta helhetsgreppet på projekteringen kan vi minimera mängden kostnadskrävande brandtekniska installationer och brandisolering. Vi kan även minimera projektrisker där t ex felaktigt projekterade installationer i värsta fall kan innebära kostsamma förseningar och uppskjutna inflyttningsdatum.

VVS.

Kostnadseffektivitet utan att kompromissa med kvalitet

Utmaningen och målsättningen med varje projekteringsuppdrag är att tillsammans med vår uppdragsgivare utforma så fördelaktiga system som möjligt. Behoven ser olika ut från fall till fall. Vid ventilationsprojektering så handlar det med få undantag om att skapa ett system som uppfyller både kundens krav och gällande regler med så lite fördyrande och komplicerade brandtekniska installationer som möjligt – t ex. brandspjäll, backströmningsskydd, rökdetektorer, bypass och brandgasfläktar. Och att det görs utan att ge avkall på lågt buller och goda energivärden vad gäller SFP och värmeväxling.

Rätt tänk från början

Här finns en hel del förbättringar att göra genom att medvetet och innovativt slå oss fria från gamla ”sanningar” och föråldrade lösningar. Lite grovt kan man säga att brandskyddsprodukter och isolering står för mer än 50% av kostnaden i en ventilationsinstallation. Trots det, så konstrueras och byggs de flesta system på ett standardbetonat sätt, vilket ofta leder till överdimensionering och större kostnader än nödvändigt. Vårt arbete blir att skapa ett system med enbart det som behövs. Att göra rätt från början

Rätt verktyg

På Briab arbetar vi med verktyg som t ex Autocad och Revit för beräkningar och projektering av VVS system. Vi kan arbeta i BIM miljö eller konventionellt och kan nu sköta hela projekteringen av VVS system från förfrågningsunderlag till färdiga relationshandlingar.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone