Samhällsplanering

Byggandet för det goda funktionella samhället har sin utgångspunkt i god planering.

Briab är experter på många delar av samhällsbyggnadsprocessen och har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt och uppförande av bostäder och kommersiella fastigheter. Det centrala i Briabs metodik är att förstå projektets specifika mål. Vi identifierar alla de faktorer som kan påverka vår uppdragsgivares målsättning och vision. Genom att inte bara förhålla sig till sakfrågan utan snarare förståelsen av en helhet är Briab den bäst lämpade partnern genom samhällsbyggnadsprocessen.

  • Fysisk planering
  • Miljökonsekvensutredningar