Samhällsplanering

Byggandet för det goda funktionella samhället har sin utgångspunkt i god planering.

Briab är experter på många delar av samhällsbyggnadsprocessen och har lång erfarenhet av infrastrukturprojekt och uppförande av bostäder och kommersiella fastigheter. Det centrala i Briabs metodik är att förstå projektets specifika mål. Vi identifierar alla de faktorer som kan påverka vår uppdragsgivares målsättning och vision. Genom att inte bara förhålla sig till sakfrågan utan snarare förståelsen av en helhet är Briab den bäst lämpade partnern genom samhällsbyggnadsprocessen.

  • Fysisk planering
  • Miljökonsekvensutredningar

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR