Risk Management

Kan du räkna upp era 5 största risker? Är ansvaret för risker och riskhantering tydligt definierade inom organisationen och gentemot er omgivning?

Briab riskhantering hjälper företag och organisationer maximera sina vinster, minimera sina kostnader och nå sina mål genom god riskhantering.

Som experter inom riskhantering i projekt och organisationer stöttar vi skapande, implementering och uppföljning av välfungerande ramverk för riskhantering. Detta gör vi bland annat genom en strukturerad och kontinuerlig process som kan tillämpas i såväl projekt som i löpande verksamhet. En process som gör det möjligt för organisationen att bättre förstå och hantera sina risker.

Vi hjälper ledningen att sätta upp ramverk och riktlinjer för riskhantering och att göra riskhantering till en naturlig och integrerad del av verksamheten. Vi har erfarenheter av att jobba med organisationer av alla storlekar och inom ett stort antal verksamhetsområden.