Från Projektledning till Projektlagledning

Vårt land och dess byggsektor står inför en kraftmätning. Inte nog med att närmare 700 000 bostäder skall byggas fram till 2025, vilket bara det är en utmaning. Men, det måste också göras effektivare och mer hållbart. Produktiviteten måste upp och resursanvändandet komma ner. Då behövs nya sätt att tänka och jobba.

Har vi redan väckt din nyfikenhet? Mejla oss här

Tänk nytt och få ut mer av projektledningen

Aktiv riskhantering, tydligare kommunikation och ett konstruktivare och mer motiverande ledarskap behövs för att driva framtidens byggprojekt säkert och effektivt i hamn. Tre kritiska områden som direkt påverkar lönsamhet och kvalitet i projektets alla faser. Kan vi ta tillvara på dom bättre kommer resultatet inte låta vänta på sig.

Tre ess trumfar en stressad kung

En bra projektledare på Briab består av därför av tre medarbetare i ett tätt och väl fungerande samarbete. Och lyssnar vi på projektledare inom bygg och anläggning i Sverige idag, så önskar väldigt många att de också var det. Stressen över att inte hinna med är allt för vanlig idag för att inte göra något åt det. Men det har vi gjort och just därför erbjuder vi Projektlagledning.

Projektledning kortlek.

Tre experter i samverkan

Projektlagledaren
Tränar, coachar, styr och utvecklar projektlaget och uppdragsgivaren. Står närmast uppdragsgivaren, men också uppdragstagarna.

Projektcontrollern
Administration, struktur och ordning och reda.
Strukturell kommunikation- och informationsspridning

Projektriskledare
Planerar, analyserar och minimerar risk- och 
osäkerhetshantering och felorsaker och brister i genomförandet. Ansvarar för lärande- och återföringsprocessen.

Jobba smartare och effektivare med systemstöd

Briab arbetar kontinuerligt med att skapa mer plats för det som är bäst för den mänskliga kraften i projekt. Kan saker göras effektivare av system och datorer skall dom göra det. Målet är att frigöra utrymme och energi för kreativitet, engagemang och att helt enkelt få tid att göra det man är bäst på.

Systemstöd:

BIM
BIM kapacitet och BIM kompetens är i Briab informationsnavet som löpande säkrar investeringar och framsteg som görs i projektets alla faser.

Vetenskapligt baserad Riskanalys
Briabs FoU avdelning i Malmö kompletterar Briabs Projektriskledares kompetens och långa erfarenhet.

Briab Co-Lab
Är vårt stödsystem för projektkommunikation, 
projektsamverkan och erfarenhetsåterföring. Det är även en plattform för effektmätning och utvärdering.

Ledarskap, grupputveckling och lärande

Insikten att ”människokunskap” kommer före teknik och teknologi styr Briabs arbetsmetodik. Ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling, delaktighet och lärande får inte vara floskler utan är verklighet och verktyg för bättre genomföranden och högre kvalitet.

Följande utbildningar kan genomföras efter behovsanalys i samråd med uppdragsgivaren:

Certifieringsutbildning: Briab Projektlagledning
Skall kvalitetssäkra vår leveransförmåga och skapa kommunicerbart värde som kan följa Projektlagledaren under karriären.

Beställar- och Styrgrupputveckling
Utbildning tillsammans med uppdragsgivarens organisation.

Projektdeltagare – kommunikation och samarbete
Utbildning tillsammans med uppdragsgivarens organisation och övriga underleverantörer.

Teambuilding och Partnering
Utbildning tillsammans med uppdragsgivarens organisation och övriga underleverantörer.

Effektiva workshops
Utbildning och utvecklingsarbete, tillsammans med uppdragsgivarens organisation och övriga underleverantörer, i strukturerade och beprövade processer.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone