Försäkringstekniska tjänster

Briabs team för Risk Consulting och försäkringstekniska tjänster har som utgångspunkt att leverera kundnytta och värde för samtliga partners i en försäkringsaffär.

Briab Risk Consulting erbjuder opartiska och oberoende försäkringstekniska tjänster till hela försäkringsbranschen och dess kunder. Allt från försäkringsgivare och skadekonsulter, till försäkringsförmedlare och försäkringstagare.

Våra ingenjörer och specialister har en mångårig och gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen samt expertkompetens inom riskhantering ur ett försäkringsperspektiv. Genom att anlita Briab Risk Consulting utförs alla analyser och värderingar av opartiska och oberoende experter med särskild kompetens inom försäkring och riskhantering, vilket är bra för alla parter.

Vår erfarenhet och expertkompetens tillsammans med vår ambition att vara den mest kundfokuserade och värdeskapande aktören i branschen, gör att Briab Risk Consulting idag levererar de mest innovativa och nyttoskapande försäkringstekniska tjänsterna i branschen.

Många av våra kunder har även sett fördelen med att få stöd i sitt riskhanteringsarbete genom att hyra en av våra experter som en egen resurs under en kortare eller längre tid.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR