Crowd Dynamics - Personflödesstrategier

Briab erbjuder ledande tjänster inom Crowd Dynamics och personflödesanalyser med syfte att skapa bästa förutsättningar för väl fungerande och resurseffektiva byggnader, stadsmiljöer och infrastrukturlösningar.

I dagens allt mer tätbefolkade och intensiva stadsmiljö behöver vi kunskap och förståelse för att kunna förutse hur individer och grupper förflyttar sig i olika miljöer och under olika förutsättningar. Vi behöver t ex. kunna svara på frågor som:

 • Hur många rulltrappor behövs inom en station?
 • Hur kan vi styra kundflödet bättre?
 • Hinner alla besökare på arenan ta sig till kiosken och tillbaka till sina platser under halvlekspausen?
 • Hur ska vi planera och möblera vår mässlokal för att öka den uthyrningsbara ytan?

Ett väl fungerande flöde förbättrar inte bara den upplevda miljön utan ökar även säkerheten för i den enskilde och samhället i stort. Med bättre och effektivare användning av ytor i det byggda rummet ges klara förutsättningar för nöjdare kunder/besökare och därmed ökad lönsamhet. Genom planering och förståelse av personflöden säkras önskade funktioner och upplevelsen av bygginvesteringen.

Väl fungerande personflöden skapar:

 • Förbättrad upplevelse av den byggda miljön
 • Optimerade, effektiva förflyttningstider leder till ökad kundnytta
 • Intuitiv och logisk förståelse av det byggda rummet ger ökad säkerhet och trygghet
 • Effektivare användning av ytor ger t ex. ökad uthyrningsbar yta
 • Förbättrad försäljning genom styrning av flöden mot önskade områden
 • Reducerad driftkostnad
 • Reducerad risk genom mindre störningar och avbrott

Kunskap om människans behov i fokus

Briab är Sveriges främsta företag inom Crowd Dynamics. Vi har omfattande kompetens och bred erfarenhet kring mänskligt beteende vid personflöden och erbjuder våra uppdragsgivare bästa möjliga lösningar och kunskapsstöd.

Med Briabs tvärvetenskapliga arbetssätt inom Crowd Dynamics och personflödesanalyser, inkluderas alla aspekter av flödesbeteende, rörelsemönster och affordancemässiga delar för att säkerställa att människans behov hamnar i fokus i den byggda miljön.

Underlag för beslut

Våra analyser resulterar i tydliga och visuella beslutsunderlag som förenar vetenskapliga analyser, digital data med mänskligt beteende och förståelse kring hur människor förflyttar sig. Analyserna visar på både risker och möjligheter i projekten.

Underlagen ger förutsättningar för välgrundade investerings- och inriktningsbeslut inför projektering, ny- eller ombyggnad och optimering av verksamheter.

Projekt Briab har arbetat med är bland annat; Slussens tunnelbanestation och anslutande bussterminal, nya Telefonplan, Flemingsbergs station samt sportarenan nya Studenternas i Uppsala.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR