Briab Academy

Skaffa dig rätt kunskap och ligg i framkant. Vår övertygelse är att de bästa besluten alltid är de medvetna och aktiva besluten.

En av grundstenarna för att fatta medvetna beslut är en gedigen förståelse för problemet samt kunskap om möjliga lösningar.

Av den anledningen ser vi det som en självklarhet att hjälpa till att sprida den kunskap och expertis vi besitter, för att bättre beslut ska kunna fatta av den närmast problemet. Genom vår Briab Academy erbjuder vi utbildningar inom samtliga av våra tjänsteområden.

Våra kundgrupper utgörs ofta av högskolor- och universitet, yrkesskolor, projekteringsledare, projektchefer, plats- och arbetsledare, teknikkonsultföretag och intresse- och branschorganisationer.

Vår filosofi bygger på devisen:
”Berätta för mig och jag ska glömma. Visa mig och jag kommer att komma ihåg. Gör mig delaktig och jag kommer att lära mig.”

Som en följd av detta eftersträvar vi alltid att med visualiseringsverktyg illustrera det vi vill förmedla, och med en blandning av praktiska och teoretiska övningar, skapa hög grad av delaktighet.