Brandskyddsprojektering

I brandskydd ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan borgar för trygghet och nöjdhet.

Många ser brandskydd som ett krav. I brandskydd ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan borgar för trygghet och nöjdhet för de människor som bor, nyttjar eller besöker din fastighet.

En del ser brandskyddet som en problematisk och osäker faktor vid nybyggnad eller ombyggnad. Det gör inte vi. Hanterat med kreativitet och kompetens är det inte brandskyddet som sätter gränser för byggnadens utformning. Genom delaktighet och tydlighet behöver inte brandskyddet fördyra projekteringen eller försena inflyttningen. Det har vi tydliga exempel på.

Briab är idag det teknikkonsultföretag som har bäst förutsättningar att stödja er i arbetet mot ett framgångsrikt projekt. Det gör vi genom vår unika bredd av olika kompetenser inom Briab.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR