Brandskyddsprojektering

I brandskydd ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan borgar för trygghet och nöjdhet.

Många ser brandskydd som ett krav. I brandskydd ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan borgar för trygghet och nöjdhet för de människor som bor, nyttjar eller besöker din fastighet.

En del ser brandskyddet som en problematisk och osäker faktor vid nybyggnad eller ombyggnad. Det gör inte vi. Hanterat med kreativitet och kompetens är det inte brandskyddet som sätter gränser för byggnadens utformning. Genom delaktighet och tydlighet behöver inte brandskyddet fördyra projekteringen eller försena inflyttningen. Det har vi tydliga exempel på.

Briab är idag det teknikkonsultföretag som har bäst förutsättningar att stödja er i arbetet mot ett framgångsrikt projekt. Det gör vi genom vår unika bredd av olika kompetenser inom Briab.