Detta är vi - Briab

Detta är vi

Ständig utveckling, ständig förbättring

Briab har sedan starten 2002 växt med våra kunders förtroende och medarbetares engagemang. Bara de senaste 3 åren har vi lyckats tredubbla vår förmåga att skapa nytta för våra kunder, och vi ser inga tecken på att framtiden visar något annat. Vår solklara ambition är att leda utvecklingen inom vår bransch och att vara bäst! Om du har frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

#tillsammansframåt från dag 1

Onsdagen den 2 oktober 2002 startade några arbetskamrater det som tog namnet BRIAB. En stor anledning till att bolaget startades var glädjen bland kollegorna att jobba ihop och viljan att bygga något bra själva, men också att skapa större utrymme för den gemensamma drivkraften att utvecklas och förändra. Detta lever kvar och har i påtagligt förstärkts under åren. Att bryta ny mark och utvecklas tillsammans är en tydlig hörnsten i dagens Briab.

Värderingsstyrda teknikkonsulter – finns det?

Visst finns det sådana, inte minst här på Briab. Vi sammanfattar det med att vi är “skarpa hjärnor med varma hjärtan”. Sen arbetar det ju inte enbart teknikkonsulter på Briab, utan vi består av en mängd olika kompetenser som alla samverkar för att hjälpa våra kunder framåt mot sina mål. Det gemensamma för oss är de värderingar vi enats om och som vi verkar utifrån. Här nedan kommer en sammanfattning av hur vi beskriver dem, väl medvetna om att det inte är det skrivna som är viktigt utan hur vi lever efter dem.

Vår Vision

Att leda, inte följa!
Att leda genom tanke, att leda genom handling, att leda genom förnyelse, att leda vår egen utveckling.

Vår mission

Med våra kunders mål som drivkraft arbetar vi innovativt med risk så att osäkerhet kan vändas till möjlighet. Med kreativitet och kompetens skapar vi unika värden och med vårt sätt att vara skall vi tillföra energi och kraft att förnya.

Våra hörnstenar

Viljan att vara bäst
Vi vill och vi vet att vi kan vara bäst på det vi gör. Det är vårt ansvar att ta tillvara på vår gemensamma förmåga och sikta så högt det bara går. Allt annat är bara tråkigt.

Förtroende

Att förstå hur vi förtjänar förtroende och när vi skall ge förtroende, är själva blodomloppet i vår verksamhet. Det syresätter kreativitet, självförtroende, glädje och allt annat som ger oss förutsättningar att bli bäst.

Upptäckarglädje

Glädjen i att upptäcka hur vi kan göra saker bättre kan vi finna i allt vi gör. Från minsta lilla vardagsdetalj till banbrytande lösningar för stora kunder och imponerande projekt. Det är i de små detaljerna vi lägger grunden för de stora förbättringarna.

Kvalitet- och miljö

Briab har ett väl inarbetat kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. I ledningssystemet är även arbetsmiljö inkluderat sedan flera år tillbaka. Inom ramen för Briabs miljö- och hållbarhetsarbete klimatkompenseras årligen för Briabs samtliga beräknade utsläpp.

Jämlikhet och mångfald

Branschen Briab befinner sig i har haft en stark övervikt av män, inte minst i ledande positioner. Detta gäller även Briab. Men vi ser att det finns mycket kraft i att bli jämställda och att öka antalet kvinnliga ledare. Vi strävar efter att tillföra olika erfarenheter och olika bakgrund då det stimulerar innovation, tillväxt och skapandet av morgondagens tjänster. Briabs mångfaldsplan säger att vi skall spegla fördelningen i samhället. Arbetet att skapa en jämnare fördelning mellan manligt och kvinnligt är påbörjat, men även att tillföra Briab nya kompetenser, gärna med annan bakgrund än den svenska. År 2020 skall vårt mål för mångfald vara uppnått, och vi har allt att vinna på att nå det tidigare.

För mer information, kontakta:
Share or send to a colleague

Handling of personal information (GDPR)

Briab – Brand & Risk Engineers AB collects and processes your personal information to provide products and services for you, to inform you about news and updates of our products and services, to adapt your experience of our website and to improve our products and services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal data and object to the processing of your personal data. You can exercise these rights by sending an e-mail to the following address gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Risk Engineers AB commits to respect and protect your personal data and your personal privacy in accordance with applicable legislation, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

I UNDERSTAND