Briab Risk Management - intervju med Ebba och Erik - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Vlogg

Play

Riskhantering på Briab

Våra kollegor Ebba och Erik berättar om vad vi gör på Briab inom riskhantering. Om hur vi kan vända risk till möjligheter och hur förbättrad kvalitet är kopplat till riskhantering. Risk är ett brett område där arbetet handlar om en ständig process att bli bättre.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår