Briab logo
Inlägg
Meny
Visby domkyrka.

Rökdykare räddar dopfunten i Visby domkyrka

Tillsammans med Räddningstjänsten i Visby iscensatte Briab nyligen en verklighetsnära övning inför internationella försäkringsbolag, kyrkans personal och överraskade kyrkobesökare. Syftet med övningen var att öka förståelsen och utveckla riskhanteringsarbetet för Visby domkyrka och våra svenska kyrkor runt om i landet.

Svenska kyrkans 3 400 kyrkor utgör ett nära nog oersättligt värde. Oavsett om det gäller vår tro, vårt kulturarv eller våra ekonomiska resurser är landets kyrkors värde fortfarande underskattat och en stor riskfaktor.

”Det skulle kosta flera miljarder kronor om en domkyrka i Sverige fick en större skada, det gäller även för domkyrkan i Visby, säger Jens Kjerulf, teamledare för Risk Consulting på Briab”

Under 2016 genomförde vi på Briab omfattande riskbesiktningar av domkyrkorna i Sverige för att genomföra riskanalyser och beskriva riskexponeringen för de internationella återförsäkringsaktörerna.

På Briab arbetar vi med riskhantering inom många områden i samhället, från brandskydd till farliga verksamheter och försäkringsrelaterade frågor som ovan.

Läs mer om övningen: http://www.helagotland.se/14902358

 

För mer info, kontakta: